Annika Falkengren, SEBs tidigare koncernchef fick för längesedan frågan vilket företag hon då beundrade mest. Svaret blev Gillette. Världens tveklöst största företag inom rakhyvlar och rakprodukter för män. Annika utvecklade sitt resonemang med att Gillette alltid hållit fast vid sin kärnverksamhet, rakhyvlar. De hade aldrig, trots miljardvinster, en ointaglig marknadsposition och 750 miljoner kunder, fallit för frestelsen att utvidga sin verksamhet inom andra konsumentområden utan i stället konstant förfinat vad de behärskar bäst.

Likt Gillette är det i dag mer eller mindre en förutsättning för de flesta företag att vara specialiserade. Jag tänker tex på alla underleverantörer inom industrin. Där skulle det aldrig gå att vara en generalist. Att vara nischad inom ett område är en förutsättning för att kunna göra ett riktigt bra jobb och kundanpassade lösningar.

Samma sak borde vara självklar även i min bransch, rekrytering. Om jag ska rekrytera eller tillsätta en interim CFO är det för mig en enorm trygghet att hela Prodiems verksamhet bygger på en snart 20-årig historia av att vara specialiserade på att rekrytera och tillsätta konsulter inom just finance. Den erfarenheten, det kunnandet och det nätverk som år efter år byggts upp är ovärderligt. Att tillsätta strategiskt viktiga chefer inom finance handlar dock inte bara om en gedigen förståelse för vad som bygger en effektiv och välfungerande financefunktion, utan lika viktigt är också en djup kunskap om personbedömning. I vårt fall handlar inte frågan om vi kan hitta en CFO eller inte. Det vi i stället diskuterar är vilken CFO som är absolut bäst lämpad utifrån hur financeorgansiationen ser ut. Det är en stor skillnad.

Inom Prodiem Executive har alla medarbetare +10 års erfarenhet av chefstillsättningar och är därtill certifierade i några av marknadens absolut mest välrenommerade testverktyg. Det skapar inte bara effektivitet utan medför även att vi blir en naturlig och trygg samarbetspartner i de mest kritiska chefstillsättningarna.
Vi väljer nu att renodla våra tjänster kring tillsättningar av CFO och andra strategiska chefer i ett eget affärsområde, Prodiem Executive. Det är ett medvetet val i vårt arbete att ständigt förfina och förbättra det vi behärskar bäst. Vi kommer aldrig att överge finance, som är vår kärnverksamhet, men vi kommer ständigt verka för att bli ännu bättre och tydligare i vårt erbjudande.

 Står din organisation inför förändringar på chefsnivå? Hör av dig för en dialog om hur vi bäst kan stötta er.

*Gillette köptes 2007 av Procter & Gamble för 57 miljarder dollar och har numera utvidgat sin verksamhet även med hudvårdsprodukter och batterier. Rakhyvlar och raktillbehör står dock än idag för den absoluta majoriteten av deras verksamhet.

Per Wreding
Affärsområdeschef, Prodiem Executive
070-916 94 00