Kanske gör det allt snabbare tempot i näringslivet att man ständigt är i behov av snabbare lösningar. Ibland undrar jag dock om priset man betalar är för högt. Vad finns det som driver på tempot i vår bransch, och var finns fallgroparna som får oss att tumma på kvaliteten?

 

Kunden behöver snabba interimslösningar

I vissa lägen är det inte aktuellt för ett företag att rekrytera, utan det är bättre att ta in en konsult för en temporär insats. När en konsult ska tas in, ska det gå fort.

Fallgropar:

  • Man tummar på kvaliteten eftersom ”lösningen bara är temporär” så ”good enough” får räcka.
  • Man är inte lika kostnadsmedveten eftersom konsulten inte är en ”head count” utan ofta går på ett annat konto.
  • Ett oseriöst konsultbolag kan leverera konsulter som de knappt har träffat och ta ett mycket högt timpris, då kunden är i en pressad situation, och behöver då ta ett snabbt beslut.

Frågor att ställa sig:
Hur fort behöver det gå? Har konsultbolaget verkligen kvalitetssäkrat konsulten? Har konsultbolaget använt konsulten tidigare? Är priset rimligt?

 

Ytterligare led mellan konsultbolag och kund, sk konsultmäklare

Det finns en växande marknad av bolag som går in emellan oss konsultbolag som sitter på själva konsultnätverket och slutkund, låt oss kalla dem ”konsultmäklare”. Deras affärsidé går ut på att erbjuda slutkunden en kontaktyta med tillgång till flera olika konsultnätverk, då de knyter sig an konsultbolag med relevanta nätverk. Tanken är att det blir en mer effektiv process när man får tillgång till fler konsulter utan att behöva ha flera kontaktytor.

Fallgropar:

  • Om relationen mellan konsultbolag och mäklare inte är tillräckligt nära finns risk att mäklaren inte känner konsulterna de levererar, vilket kan leda till en sämre matchning.
  • Man får betala ett högre pris när mäklaren har ett påslag på konsultbolagets pris.

Frågor att ställa sig:
Har mäklaren tillräckligt god kännedom om konsulterna för att matcha mina behov av kompetens och personlighet? Är priset jag betalar rimligt? Hur stort är egentligen mäklarens påslag på konsultbolagets pris? Eller lämnar konsultbolaget rabatt till mäklaren, så att jag i slutändan betalar samma peng som om jag anlitat konsultbolaget direkt?

 

Att rekrytera under tidspress

Alla rekryteringar ska i stort sett bli klara så snart som möjligt och kandidaten önskas börja så snart som möjligt. Det är sällan lång framförhållning utan helst skulle rekryteringen ha påbörjats igår.

Fallgropar:

  • I en redan stressad organisation blir pressen från medarbetare och ledning att snabbt hitta en ersättare påtaglig. Då kan det vara svårt att behålla det långsiktiga perspektivet till förmån för en snabb lösning som funkar för stunden.
  • Risken finns att man p g a tidspress betalar en relativt stor summa för en obefintlig process och ringa kvalitetssäkring.

Frågor att ställa sig:
Vill jag träffa tre kandidater och gör ett urval eller snabbt träffa en kandidat? Kommer den snabba rekryteringen att hålla över tid eller skjuter vi bara processen framför oss? Vilka garantitider ingår i det förfarande vi köpt? Har vi möjlighet att ta in en konsult temporärt eller nedprioritera vissa arbetsuppgifter, för att köpa oss tid till en långsiktigt mer hållbar rekrytering?

 

Avslutningsvis

Jag är själv en person som älskar att göra affärer i ett högt tempo. Hög energinivå är något positivt, men i situationer där det finns mycket intern press inom och från organisationen måste vi som bransch kunna avgöra när det är läge att elda på – och när det snarare är vår skyldighet att bromsa och lyfta blicken. Att inte nyttja möjligheten till ett högt arvode i alla lägen utan agera konsultmässigt och erbjuda långsiktigt starka och högkvalitativa lösningar till kunden, är något jag tror på och som jag hoppas håller i längden.

Hoppas att dessa punkter kan hjälpa er att runda fallgroparna, utan att springa ifrån kvaliteten.

Anna Abrahamsson
VD, Affärsområdeschef Konsult

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.