VI REKRYTERAR PÅ EGENSKAPERNA ENERGI, VILJA, FÖRMÅGA OCH MOD

Prodiem är en konsultativ samarbetspartner som erbjuder kvalificerade och
engagerade kandidater och konsulter inom ekonomi, finans och HR.

Specialister på specialister

Vi som arbetar här är specialister som rekryterar och hyr ut specialister. En del i vår framgång är att vi alla har erfarenhet av att arbeta inom ekonomi, finans eller HR – de kompetenser som vi hjälper våra kunder med. Vi har därför möjligheten att snabbt sätta oss in i de roller och profiler som våra kunder efterfrågar. En annan del i vår framgång är att vi alla värnar om en hög kvalitet och hjälper varandra.

Förutom vår specialistkunskap har vi en bred kundbas rent branschmässigt som skiljer oss från konkurrenterna. Vi håller alltså stenhårt på vår kompetensnisch men har också en styrka i att kunna hjälpa olika sorters företag – allt från finansbolag till bygg- och cementbolag. Det är just denna bredd som gör vårt jobb så otroligt roligt!

En annan dimension som är rolig hos oss är att tillväxt och utveckling ständigt står på agendan. Detta är något som präglar vår vardag i allt vi gör, både för oss, våra kunder, kandidater och konsulter och något som också återspeglas tydligt i vår vision.

Slide Människor och företag växer, genom att ta steget med oss. Vår vision:

Energi, vilja, förmåga och mod

Vi rekryterar våra medarbetare utifrån energi, vilja, förmåga och mod. För hur vi än vrider och vänder på vilka egenskaper vi vill se hos våra befintliga och framtida medarbetare, så landar vi alltid i dessa fyra.

Om du har en naturlig inre energi, så kan du flytta berg. Men utan den rätta viljan och förmågan får energin ingen riktning. Viljan leder oss dessutom till nya vägar vid motgångar och förmågan upprätthåller vår höga kvalitet. Energi, vilja och förmåga är bra, men för att utvecklas på riktigt söker vi dig som också har mod. Modet är det som tar dig utanför komfortzonen, där vi verkligen kan utvecklas och lära oss nya saker. Kombinationen av dessa fyra egenskaper blir det oslagbara och gör oss till ett vinnande team.

Vi har befunnit oss i en stadig tillväxt de senaste åren, och kommer att göra det även framåt. För att lyckas med detta behöver vi ständigt rekrytera nya medarbetare, som värderar samma egenskaper som oss. Så känner du igen dig, hör av dig till oss! Då kanske det blir du som blir vår nästa stjärna?