Söker ni en interim CFO, interim HR-chef eller ekonomikonsult?

Då har du hittat rätt! Vi har dem och fler än 650 andra kvalificerade konsulter inom ekonomi, finans och HR.

Vem behöver ni? Prodiem erbjuder konsultlösningar inom ekonomi, finans och HR. Vill du lösa en vakans, ett glapp mellan två anställningar eller en föräldraledighet? Ha hjälp med ett projekt utöver det vanliga, som att till exempel upphandla ett system, införa nya rutiner och processer eller effektivisera rapporteringen? Då har vi interimskonsulter som kan hjälpa er. Vi har konsulter inom redovisning, koncernredovisning, controlling och HR – både specialister och chefer.

”99% av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår förmåga att lyssna in behov och önskemål.” 

Enligt kundundersökningen 2022, i samarbete med Novus

Vill du veta mer om våra interimslösningar? Kontakta Anna.

Anna Abrahamsson VD, Affärsområdeschef Konsult
Ring 070-691 01 35,  mejla Anna här eller fyll i formuläret:


Vad uppskattar kunderna med Prodiem?

”Genuint intresse av att känna oss som kund samt vilja och förmåga att hjälpa oss på bästa möjliga sätt.” 

Citat från kundundersökningen 2022, i samarbete med Novus

Lär känna våra interimskonsulter

Har vi den konsult du söker? Klicka HÄR.

Interimskonsulter och interimschefer Ekonomi och finans

• Kvalificerad redovisningsekonom
• Redovisningschef
• Koncernredovisningsekonom
• Koncernredovisningschef
• Financial controller
• Business controller
• Controllerchef
• Hållbarhetscontroller
• Ekonomichef
• Konsulter inom treasury
• Konsulter inom intern kontroll

Interimskonsulter HR

• HR-chef
• HR-generalist
• Lönechef

Managementkonsulter

Projekt såsom;

• Införande av affärs- eller lönesystem
• Kartläggning och effektivisering av rutiner och processer vid bokslut och rapportering
• Insourcing/outsourcing

... etc.

Så fungerar det

Att tillsätta en konsult ska helst gå så fort som möjligt.
Och bli riktigt bra.

  • Vi känner våra konsulter.
  • Träffsäker matchning som sparar tid för dig som kund.
  • Vi har lång erfarenhet både inom konsultbranschen och operativt arbete inom ekonomi, finans och HR.

Vi garanterar dig en effektiv och kvalitetssäkrad process. Kontakta oss så berättar vi mer.

1
UPPDRAGSBESKRIVNING
Ni beskriver uppdraget för oss.
2
ANNONSERING
Vi sätter ut en konfidentiell annons i vårt nätverk, och externt vid behov.
3
INTERVJUER
Vi kontaktar och intervjuar intressanta konsulter för uppdraget.
4
PRESENTATION
Vi presenterar intressanta konsulter för er.
5
NI TRÄFFAR KONSULTER
6
ÅTERKOPPLING
Uppföljning av möten och återkoppling till dig och konsulter.
7
KVALITETSSÄKRING
Vi tar alltid minst två referenser per konsult. Vi kan även genomföra personlighetstester, logiska/analytiska tester och önskvärda bakgrundskontroller.
8
AVTAL SIGNAS
9
UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING
Uppföljning sker löpande under uppdraget. Utvärdering sker efter avslutat uppdrag med er och med konsult.

Referensuppdrag

Vi matchar alltid rätt konsult till ditt uppdrag. Här är några exempel på hur olika uppdrag kan se ut. Hur ser ert behov ut?  Kontakta oss och beskriv din utmaning här.

Redovisningsekonom, Byggbolag

”Som ansvarig för två bolag hos kunden har jag arbetat med löpande redovisning, avstämningar, bokslut, analys och uppföljning. Då bolaget växer har man samlat ekonomin på huvudkontoret och jag har arbetat med att flytta redovisningen från ett dotterbolag till huvudkontoret. Uppdraget förlängdes så att vi även skulle hinna göra en genomlysning av bolagets processer och rutiner och upprätta nya arbetsbeskrivningar till koncernens alla bolag, vilket resulterade i dokumentation till en ny Ekonomihandbok.”

Business Controller och Sales Controller, FMCG

”Som Business Controller har jag arbetat med analys och uppföljning av bolagets verksamhet inom FMCG. Jag har även ansvarat för budgetprocessen och deltagit i olika projekt. Efter överlämning till nyanställd kollega uppstod ytterligare behov hos kunden som Sales Controller. I rollen som Sales Controller kom jag att arbeta nära försäljningsorganisationen med bland annat analyser av volymer och priser samt uppföljning och prognoser på både vecko- och månadsbasis. Jag har även arbetat med olika beslutsunderlag avseende nya produkter. Det har varit spännande att gå in i en ny roll och fördjupa sig ytterligare i bolaget och deras produkter.”

Compensation & Benefits Manager, IT-bolag

”Som Compensation & Benefits Manager arbetar jag med att kartlägga befintliga processer inom exempelvis lön, pensioner, försäkringar och förmåner och att ge rekommendationer för framtida arbetssätt, dokumentera och förankra. Det handlar om att säkerställa att företaget har konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva strategier och lösningar för samtliga medarbetare. Jag ser också till att driva och implementera företagets lönestrategi. Jag arbetar med trendspaning, marknadsanalyser och undersökningar för att säkerställa att företaget har kvalitativa beslutsunderlag för strategiska såväl som operativa frågor inom området.”

Koncernekonom, internationell industrikoncern

”Som koncernekonom arbetar jag med koncernredovisning, konsolidering, bokslut, prognoser och budget. Delårsrapporter, kontroll av inrapportering och att medverka i upprättandet av koncernens årsredovisning ingår också i mina arbetsuppgifter, samt att se över och förbättra processer och rutiner. Företaget är börsnoterat och har en snabb tillväxt, till stor del via förvärv, vilket innebär mycket kontakter med affärsområdescontrollers och dotterbolag.”