Interimschef CFO

En interimschef cfo från Prodiem har lång erfarenhet av att driva ekonomi- och finansfunktioner via tidigare chefsbefattningar som cfo, ekonomichef eller flertal uppdrag som managementkonsult.

Har ni behov av att få in en mycket erfaren och kompetent ledare under en begränsad period i ert företag? Då kan en interimschef cfo från oss vara den bästa lösningen. En interimschef cfo är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk kompetens för att utveckla och förändra ekonomi- och finansfunktionen.

Vad är en interimschef cfo?

En interimschef cfo är en mycket erfaren ledare och expert inom sitt kompetensområde. Uppdragen är i situationer där man inte kan anställa, eller då man vill tillföra en högre kompetens för att förändra och utveckla företaget. Det vanligaste är att ett företag hyr in en interimschef cfo för att genomföra en förändring. Denne stöttar medarbetarna i en förändringsprocess, driver projekt mm.

Ibland kan det handla om ett företag som växer, en "startup", en fusion eller att företaget ska skära ned i verksamheten. Ibland finns behovet av en interimschef under tiden man söker efter en permanent cfo. Det kan även vara aktuellt då någon lämnar sin post med kort varsel eller är föräldraledig eller sjukskriven.

Alla företag kan hyra in en interimschef cfo. På många mindre företag saknas chefer inom många områden och det kan vara svårt att motivera kostnaden för en heltidsanställd chef inom ett visst område. I ett sådant läge kan en interimschef cfo på deltid 50–80% vara en bra lösning under en period och ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Vad kostar en interimschef cfo?

Kostnaden för en interimschef cfo beror på befattningen samt uppdragets syfte och varaktighet och också vilken storlek på företaget som behöver en interimschef cfo. Våra cfo-konsulter ligger i normalfallet mellan 1200–1800 kronor per timma. Dagsarvode är också en vanligt förekommande form på denna nivå. En av de direkta fördelarna är att en interimschef cfo inte behöver tas in på 100 % vilket ger företaget möjligheten att nyttja resursen på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Hur lyckas man med en interimschef cfo?

När man ska anlita en interimschef cfo är det viktigt att man hittar en erfaren person med både specialistkompetens och inte minst ledarskapserfarenhet. Det är också viktigt att personen i fråga har erfarenhet av liknande storlek på företag för att personen snabbt ska komma in i arbetet och leverera ett värde. Det finns också ett stort värde om personen har erfarenhet av liknande bransch och utmaningar.

Prodiems konsulter har lång erfarenhet av konsultrollen och att vara interimschef cfo. De har flerårig erfarenhet inom ekonomi- och finansfunktioner.

Våra uppdrag löper ofta från 6 månader upp till två år.

Våra kunder säger om oss:

”De lyckades på pricken med vår konsult.”

”Prodiem lyssnade in vårt behov och ställde mycket följdfrågor för att säkerställa att de fått rätt uppfattning kring den profil vi sökte efter.”

”Prodiem fångade snabbt in våra önskemål och behovet samt gav förslag på person som skulle passa in. Allt löste sig fort och konsulten fungerar väldigt bra.”

”Efter många års samarbete så förstår vi varandra väl och de gör mig sällan eller aldrig besviken utan levererar jämt.”

Vem behöver ni?

Hör av dig till Anna eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Anna Abrahamsson
VD, Affärsområdeschef Konsult
070-691 01 35