Vi jobbar bara med roller vi verkligen kan

Prodiem erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som går in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. Vi arbetar med ett 20-tal olika titlar.

Har vi den konsult du söker?

Passar någon av titlarna in på det du söker då ska du definitivt kontakta oss!

Interimskonsulter Ekonomi och finans

• Kvalificerad redovisningsekonom
• Redovisningschef
• Koncernredovisningsekonom
• Koncernredovisningschef
• Financial controller
• Business controller
• Controllerchef
• Hållbarhetscontroller
• Ekonomichef
• Konsulter inom treasury 
• Konsulter inom intern kontroll

Interimskonsulter HR

• HR-chef
• HR-generalist
• Lönechef

Managementkonsulter

Projekt såsom;

• Införande av affärs- eller lönesystem
• Kartläggning och effektivisering av rutiner och processer vid bokslut och rapportering
• Insourcing/outsourcing

... etc.

Låt oss veta ditt behov. Vi löser resten.

Hör av dig till Anna eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt.

Anna Abrahamsson
VD, Affärsområdeschef Konsult
070-691 01 35