Objektiv och fördomsfri rekrytering

Har du fått en kandidat på rekommendation? Eller står du inför att lyfta en medarbetare till en ny position? I händelse av att du som chef själv genomför en rekrytering är det motiverat att låta en extern part göra en kvalitetssäkring av kandidaten i syfte att säkra en objektiv rekrytering.

Rekryterar du dessutom inom Prodiems specialistområden Ekonomi, Finans och HR kan vi även stötta dig som kund i bedömningen av praktisk erfarenhet. Genom vår gedigna erfarenhet inom rekrytering och våra kvalitetssäkrade verktyg för personlighets- och kapacitetsbedömning (logisk/analytisk förmåga) hjälper vi er att säkra en objektiv och fördomsfri rekrytering.

”Prodiem är personliga, intresserade, engagerade. Utmanar i tanke och kravprofil. Följer upp.” 

 

Citat från kundundersökningen 2019, i samarbete med Novus

Så fungerar det

1
GENOMGÅNG AV KRAVPROFIL
Analys och genomgång av personlighetsprofil samt identifiering av krav på nivå på logisk/analytisk förmåga.
2
DJUPINTERVJU MED KANDIDAT UTIFRÅN PERSONLIGHETS- OCH LOGISKT/ANALYTISKT TEST
Vi använder oss av personlighetstestet OPTO och det logiskt-, analytiska testet ACE (Master Management).
3
REFERENSTAGNING OCH BAKGRUNDSKONTROLL
Vi tar alltid minst två referenser på slutkandidat. Av oss får kunden en skriftlig referensrapport.
4
ANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT
5
AVRAPPORTERING
Genomgång av utfall sker skriftligt och muntligt.

Berätta om era utmaningar. Vi hjälper dig vidare. 

Hör av dig till Caroline eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Caroline Björk
Affärsområdeschef Rekrytering
073-303 34 66