Vad säger våra kandidater?

Vi har även intervjuat några av våra kandidater om vad som är viktigt vid en rekrytering. Söker du nytt jobb?
Då ska du absolut gå med i vårt kandidatnätverk så blir du sökbar för våra rekryteringskonsulter.

Andreas Frislund

CFO
Söderberg & Partners Sweden

1. Hur upplevde du att vara i en rekryteringsprocess med Prodiem?
-Jag hade en väldigt positiv rekryteringsupplevelse med Prodiem. Trots att det var en relativt långdragen process med flertalet intervjuer och tester samt längre svarstider än vanligt p.g.a. semestertider, så kände jag hela tiden att kommunikationen med Prodiem fungerade väldigt väldigt bra.

2. Hur har du upplevt dialogen med Prodiem efter det att du påbörjade din anställning?
-Jag har haft uppföljning med Prodiem vid ett flertal tillfällen efter att jag började min nya roll, vilket har varit väldigt uppskattat. Det märks att Prodiem är måna om att säkerställa att den rekryterade kandidaten har kommit in på ett bra sätt och att den nya rollen och att anställningen stämmer överens med vad som har kommunicerats under själva rekryteringsprocessen och de förväntningar som har byggts upp.
I min CFO-roll har jag förmånen att jobba med rekryteringsfrågor och eftersom jag själv hade en så pass positiv upplevelse med Prodiem, har jag även valt att fortsätta samarbeta med dem, men denna gång från arbetsgivarens sida.

3. Stack någonting ut i processen med Prodiem?
-Jag upplevde ovanligt hög transparens genom hela processen. Ofta kan man som kandidat känna att processen, samarbetet och informationsflödet är väldigt styrt utifrån arbetsgivarens sida och det har gjort att jag tidigare upplevt att jag suttit mer i passagerarsätet och bara följt med i processen.
Känslan under denna rekrytering var istället att Prodiem hela tiden arbetade för både arbetsgivare och kandidat för att säkerställa en så bra matchning som möjligt.

4. Att rekrytera handlar om att fånga potential och talang och inte bara om att matcha en kravprofil. Fick du möjlighet att förmedla din potential och erfarenhet och i så fall hur?
-Jag anser att jag fick en väldigt bra möjlighet att förmedla min personlighet, min tidigare erfarenhet och min potential. Eftersom det görs ett antal kompetens- och personlighetstester samt en ganska djupgående intervju med Prodiem finns det alla möjligheter att visa vem man är och vad man går för.

5.Varför sökte du/tackade ja till den rollen du har på S&P idag?
-Initialt så var det annonsen som fångade mitt intresse. Beskrivningen av rollen och bolaget samt den profil man sökte, stämde väldigt väl in på mig som person samt mina tankar och förväntningar på nästa potentiella utmaning.
Därefter fick jag en väldigt bra och genuin kontakt med min nuvarande chef, Niklas Strömquist, vilket gjorde mig övertygad om att detta var rätt steg att ta.

Läs mer om hur Andreas blev CFO på Söderberg & Partners

Matilda Öberg

Ekonomichef
Newsec Rådgivning Sverige

1. Varför sökte/tackade du ja till rollen du har idag?
– Jag lockades av utmaningen med en ny bransch och roll. Presentationen av tjänsten var lockande och innehöll en spännande kombination av operativt och strategiskt arbete. Jag fick också en mycket positiv känsla av personerna som jag träffade på bolaget.

2. Vad gör ett företag till en intressant arbetsgivare?
– En bra känsla och högt i tak! Entreprenörsanda är också positivt. Att det finns en kultur där man uppmuntrar till egna och nya initiativ och att det finns en möjlighet att påverka och utveckla.

3. Vad utmärker en bra medarbetare?
– Att lyfta och hjälpa varandra att utvecklas. Att vara lyhörd och att det finns en vilja att få andra att växa.

4. Vad förväntar du dig av ett rekryteringsbolag?
– Tydlig kommunikation och en tydlig process. Man ska som kandidat inte behöva gå och undra om rekryteringsbolaget ska ringa. Att få återkoppling under processens gång och ett professionellt agerande är mycket viktigt. Det är också viktigt att som kandidat ha möjlighet att anförtro sig och att föra en öppen dialog.

5. Hur agerade Prodiem i denna rekryteringsprocess?
– Med starkt engagemang och ett genuint intresse för processen. Jag kände ett starkt stöd under hela processen och man kände sig aldrig bortglömd. Det var även betryggande att höra av min nya arbetsgivare att de var mycket nöjda med Prodiems bedömningar.