Vad säger våra kandidater?

Vi har även intervjuat några av våra kandidater om vad som är viktigt vid en rekrytering. Söker du nytt jobb?
Då ska du absolut gå med i vårt kandidatnätverk så blir du sökbar för våra rekryteringskonsulter.

Marcin Minkina

Group Accounting Manager
Storytel

 

Beslutet att söka en speciell roll

Vad motiverade dig att gå vidare i rekryteringsprocessen och den anställning som du har just nu?
-Min motivation var en blandning av utvecklingsmöjligheter, ett nytt steg i karriären, ett spännande företag och bransch som jag inte har arbetat i tidigare. Jag hade också hört om företaget från f.d. kollegor och bekanta, och sist men inte minst, ersättning och förmåner.

Hur skiljer sig denna roll från tidigare positioner du har haft?
-
I min nuvarande roll har jag mer omfattande ansvar och befogenheter jämfört med mina tidigare positioner samt personalansvar för fler personer, den kräver kompetens från fler områden än tidigare vilket har gett mig möjlighet att växa och utvecklas på nya sätt.

Rekryteringsprocessen

Hur upplevde du rekryteringsprocessen för denna särskilda roll jämfört med tidigare roller som du varit aktuell för?
-
Det som var väldigt tydligt från början i rekryteringsprocessen för denna tjänst var att hitta rätt person för tjänsten, men också att hitta rätt tjänst för mig som person, med andra ord, att hitta en ömsesidig matchning. I tidigare processer på ett annat rekryteringsbolag har jag upplevt att det endast var viktigt att presentera en kandidat för ett företag, men inte så mycket intresse i vad som är viktigt för mig som kandidat.

På vilka sätt hjälpte rekryteringsbolaget dig i rekryteringsprocessen?
-
Rekryteringsbolaget hade en nyckelroll i processen genom att matcha kompetenser och personlighet med förväntningar från bolaget, presentera rollen och bolaget för mig, koordinera intervjuer förhandlingar och feedback. Varje steg i processen var tydligt beskriven och det som uppskattas mycket i rekryteringsprocesser är snabb återkoppling, och det var rekryteringsbolaget väldigt bra på. Rekryteringsprocessen slutade inte vid anställning, men även efteråt var det viktigt att stämma av hur allting har gått och om rollen och företaget uppfyllde förväntningarna.

Matchning av expertis och roll

Hur anser du att rekryteringsbolaget lyckades matcha din kompetens och erfarenhet med rollens krav?
-
Jag tycker att rekryteringsbolaget har lyckats mycket bra med matchningen, som endast är möjligt genom att förstå vad som behövs från företagets sida samt vad kandidaten har med sig, eller har möjlighet att komplettera och utveckla i den nya rollen.

På vilket sätt bidrog rekryteringsbolaget till att klargöra varför din kompetens skulle vara värdefull för den nya positionen?
-
Rekryteringsbolaget hade bra kännedom om bolaget, både historik och nuvarande situation, vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och det har de matchat med mina tidigare erfarenheter och igenom intervjuer kunde vi komma fram till att både företaget och jag hade mycket att erbjuda varandra.

Nätverk och tillgång till unika möjligheter

På vilka sätt öppnade rekryteringsbolagets nätverk och kontakter dörrar till möjligheter som är svåra att finna på egen hand?
-
Det var rekryteringsbolaget som hörde av sig till mig om tjänsten, så genom att jag ingick i deras nätverk öppnades dörr till min nuvarande tjänst.

Hur har rekryteringsbolagets förståelse för marknaden inom seniora ekonomiroller påverkat din möjlighet att landa denna position?
-
Det första är att rekryteringsbolaget har fått uppdraget att leda rekrytering just p.g.a. sin förståelse och kunskap för den typen av roller. Det andra är att genom den erfarenheten kunna göra en bra matchning mellan mig som kandidat och bolaget.

Professionell tillväxt i seniora roller

Hur har rekryteringsprocessen för denna roll bidragit till din professionella tillväxt och utveckling?
-
Varje rekryteringsprocess är annorlunda och varje gång lär man sig något nytt. Det som jag fick med mig från just den här processen var att lägga lika stor vikt vid min egen känsla och att utvärdera rollen och företaget så som företaget utvärdera en kandidat. Där uppskattade jag rekryteringsföretagets ärlighet kring utmaningar i rollen i stället för att göra ett ”marknadsföringsförsök”.

Vilka nya perspektiv eller insikter har du fått om din karriärväg och utvecklingsmöjligheter?
-
Insikten jag har fått är att karriären precis som livet inte går att detaljstyra. Det finns ingen rätt tid eller plats, utan möjligheter kan dyka upp när som helst och kan innebära olika saker och det enda jag kan göra är att fatta ett beslut om den möjligheten passar mig eller inte.

Reflektioner och framtida perspektiv

Har denna erfarenhet påverkat hur du ser på framtida karriärsteg och eventuellt fortsatt samarbete med rekryteringsbolag?
-
Eftersom hela rekryteringsprocessen var en mycket positiv upplevelse, så kommer jag alltid att svara när det rekryteringsbolaget ringer. Eftersom de läggar mycket vikt på att lära känna sina kandidater skulle jag kunna lämna min framtida utveckling i deras händer, jag vet att de hör av sig när det blir dags för nästa steg och en intressant möjlighet dyker upp. Låt rekryteringsbolaget gör det som de gör bäst, hitta rätt matchning.

Specifik feedback för förbättring

Har du några rekommendationer för hur rekryteringsbolag kan förbättra sin service för kandidater som söker unika och högkvalificerade positioner?
-
Det som rekryteringsbolaget skulle kunna göra är att höra av sig då och då till personer i sitt nätverk. Inte för att presentera en konkret tjänst, utan för att stämma av om personen börjar bli redo för nästa steg i karriären, vad det steget skulle kunna vara och då börja bevaka om något passande skulle dyka upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Frislund

CFO
Söderberg & Partners Sweden

1. Hur upplevde du att vara i en rekryteringsprocess med Prodiem?
-Jag hade en väldigt positiv rekryteringsupplevelse med Prodiem. Trots att det var en relativt långdragen process med flertalet intervjuer och tester samt längre svarstider än vanligt p.g.a. semestertider, så kände jag hela tiden att kommunikationen med Prodiem fungerade väldigt väldigt bra.

2. Hur har du upplevt dialogen med Prodiem efter det att du påbörjade din anställning?
-Jag har haft uppföljning med Prodiem vid ett flertal tillfällen efter att jag började min nya roll, vilket har varit väldigt uppskattat. Det märks att Prodiem är måna om att säkerställa att den rekryterade kandidaten har kommit in på ett bra sätt och att den nya rollen och att anställningen stämmer överens med vad som har kommunicerats under själva rekryteringsprocessen och de förväntningar som har byggts upp.
I min CFO-roll har jag förmånen att jobba med rekryteringsfrågor och eftersom jag själv hade en så pass positiv upplevelse med Prodiem, har jag även valt att fortsätta samarbeta med dem, men denna gång från arbetsgivarens sida.

3. Stack någonting ut i processen med Prodiem?
-Jag upplevde ovanligt hög transparens genom hela processen. Ofta kan man som kandidat känna att processen, samarbetet och informationsflödet är väldigt styrt utifrån arbetsgivarens sida och det har gjort att jag tidigare upplevt att jag suttit mer i passagerarsätet och bara följt med i processen.
Känslan under denna rekrytering var istället att Prodiem hela tiden arbetade för både arbetsgivare och kandidat för att säkerställa en så bra matchning som möjligt.

4. Att rekrytera handlar om att fånga potential och talang och inte bara om att matcha en kravprofil. Fick du möjlighet att förmedla din potential och erfarenhet och i så fall hur?
-Jag anser att jag fick en väldigt bra möjlighet att förmedla min personlighet, min tidigare erfarenhet och min potential. Eftersom det görs ett antal kompetens- och personlighetstester samt en ganska djupgående intervju med Prodiem finns det alla möjligheter att visa vem man är och vad man går för.

5.Varför sökte du/tackade ja till den rollen du har på S&P idag?
-Initialt så var det annonsen som fångade mitt intresse. Beskrivningen av rollen och bolaget samt den profil man sökte, stämde väldigt väl in på mig som person samt mina tankar och förväntningar på nästa potentiella utmaning.
Därefter fick jag en väldigt bra och genuin kontakt med min nuvarande chef, Niklas Strömquist, vilket gjorde mig övertygad om att detta var rätt steg att ta.

Läs mer om hur Andreas blev CFO på Söderberg & Partners