Vad säger våra kandidater?

Vi har även intervjuat några av våra kandidater om vad som är viktigt vid en rekrytering. Söker du nytt jobb?
Då ska du absolut gå med i vårt kandidatnätverk så blir du sökbar för våra rekryteringskonsulter.

Jenny Sjöblom

Koncernredovisningsansvarig
Scandi Standard 

1. Varför sökte/tackade du ja till rollen du har idag?
– Det var precis rätt roll för mig både avseende arbetsuppgifterna, utveckling och möjlighet till mer ansvar. Det är också en intressant bransch och en expansiv koncern.


2. Vad gör ett företag till en intressant arbetsgivare?
– Det bör finnas möjligheter till utveckling och arbetsuppgifterna ska kännas motiverande och meningsfulla. Att det finns en balans mellan arbetsliv och privatliv är också viktigt.

3. Vad utmärker en bra medarbetare?
– Att man bidrar med ett bra samarbete och teamkänsla, tar initiativ och ansvar samt är ödmjuk.

4. Vad förväntar du dig av ett rekryteringsbolag?
– Att man är lyhörd och engagerad och att man ser till kandidaten som individ. Det är också viktigt att rekryteringsbolaget är kunniga inom kompetensområdet de rekryterar inom. Att använda sig av ett rekryteringsbolag är en bra lösning för både arbetsgivare och kandidat.

5. Hur agerade Prodiem i denna rekryteringsprocess?
– Super! Prodiem var mycket träffsäkra i processen och rekryteraren hade ett stort engagemang. Jag träffade Prodiem i ett tidigare sammanhang och de förstod verkligen vad jag sökte. Det var en bra dialog genom hela processen.

Matilda Öberg

Ekonomichef
Newsec Rådgivning Sverige

1. Varför sökte/tackade du ja till rollen du har idag?
– Jag lockades av utmaningen med en ny bransch och roll. Presentationen av tjänsten var lockande och innehöll en spännande kombination av operativt och strategiskt arbete. Jag fick också en mycket positiv känsla av personerna som jag träffade på bolaget.

2. Vad gör ett företag till en intressant arbetsgivare?
– En bra känsla och högt i tak! Entreprenörsanda är också positivt. Att det finns en kultur där man uppmuntrar till egna och nya initiativ och att det finns en möjlighet att påverka och utveckla.

3. Vad utmärker en bra medarbetare?
– Att lyfta och hjälpa varandra att utvecklas. Att vara lyhörd och att det finns en vilja att få andra att växa.

4. Vad förväntar du dig av ett rekryteringsbolag?
– Tydlig kommunikation och en tydlig process. Man ska som kandidat inte behöva gå och undra om rekryteringsbolaget ska ringa. Att få återkoppling under processens gång och ett professionellt agerande är mycket viktigt. Det är också viktigt att som kandidat ha möjlighet att anförtro sig och att föra en öppen dialog.

5. Hur agerade Prodiem i denna rekryteringsprocess?
– Med starkt engagemang och ett genuint intresse för processen. Jag kände ett starkt stöd under hela processen och man kände sig aldrig bortglömd. Det var även betryggande att höra av min nya arbetsgivare att de var mycket nöjda med Prodiems bedömningar.