Den 24 mars publicerade vår vd Anna Abrahamsson sina och Prodiems tankar kring Coronaläget. Vid den här tidpunkten hade Corona på allvar blivit ett ord på var man och kvinnas läppar, men ingen visste egentligen så mycket om vad som var på gång att hända eller hur den kommande tiden skulle se ut.

Idag har vi fått lite mer kunskap. Vi vet ännu inte så mycket om framtiden, men vi vet i alla fall vad som har hänt sedan den 24 mars. Utifrån det vågar vi oss på en försiktig inblick i vad som väntar framöver.

De senaste månaderna har påverkat oss alla, en del har drabbats av pandemin på värsta tänkbara sätt, andra har varit mer förskonade. Vardagsrutinerna har ställts på ända, de sociala kontakterna är färre och sommarens semesterplaner har fått ändras, men frånsett detta har livet ändå kunnat fortgå relativt normalt för de allra flesta.

Vi får dagligen samtal från er konsulter i vårt nätverk. Frågor och funderingar kring Prodiems verksamhet, frågor om marknadsläget och frågor kring konjunkturen och hur detta kommer att påverka konsultbranschen. Många känner oro medan andra känner sig mer hoppfulla och ser att när vi väl är ute på andra sidan, är vi på väg till något nytt. Oavsett vilket har vi förståelse för allas perspektiv och känslor. Våren 2020 lämnar ingen oberörd.

Vad vi vet idag som vi inte visste för 7 veckor sedan är att det inte har blivit så illa som vi kanske först befarade. Konsultverksamheten har under mars och april legat enligt budget och prognos. Vi överträffade faktiskt både mars och aprils resultat föregående år. Vi är dock ödmjuka inför framtiden då vi ser en viss påverkan på kommande månader, en minskning med ca 10% gentemot föregående år. Vårt affärsområde för rekrytering har av naturliga skäl haft det lite tuffare, företagen nyanställer inte i samma utsträckning under denna period och ett antal rekryteringar har därför pausats tillfälligt.

Vissa kollegor i branschen talar om större nedgångar än vad vi på Prodiem ser just nu, uppemot 30%. Anledningen till att vi inte har samma nedgång är bland annat att våra konsulters kompetenser generellt behövs även i sämre tider. Oavsett konjunkturläge måste företagen göra sina delårsrapporter, budgetar och bokslut. Nya frågeställningar inom HR uppkommer också i detta läge. Vi har även en kundstock som till stor del utgörs av företag vilka hittills har stått emot de svårigheter som situationen i världen har fört med sig.

Våra kunder är idag aningen mer restriktiva, men det är snarare ett avvaktande läge än en direkt kris. Pågående uppdrag förlängs med korta perioder i taget, nya uppdrag är inte alltid på heltid, utan de kan vara på del- eller halvtid. Vissa av våra kunder är t.o.m. opåverkade medan andra har en större efterfrågan än vanligt.  Några ser möjligheter och väljer istället att satsa. Flertalet kunder har vi haft ett samarbete med under många år och vi ses därför som en given och trygg samarbetspartner, i synnerhet nu när tiderna är svåra. Vi klarade krisen 08/09 tillsammans och vi är fast övertygade om att göra detsamma även denna gång.

Vi har fortsatt en mycket tät dialog med våra kunder och vi försöker tillsammans tänka kreativt, vi gör allt vi kan på varsitt håll för att tillsammans hålla Sverige igång. Vårt ansvar är nu liksom tidigare att upprätthålla en hög produktion inom det vi kan och göra det bästa av situationen nu och framöver.

Prodiem vill hellre gasa än bromsa – ett tydligt tecken på det är att undertecknad anställdes som ny affärsområdeschef just när pandemin slog till som hårdast. För mig visar det tydligt på vår inställning.

Även om vi ser små ljusglimtar och statistik som pekar i rätt riktning, måste vi nog räkna med rådande läge många månader till. Det kommer en tid när allt återgår till en mer normal tillvaro, men det lär dröja. Fram till dess vill jag att ni ska veta att vi dagligen arbetar hårt för att få in fler uppdrag till er alla. Utan er är vi ingenting.

Vårt råd är att fortsätta tänka positivt, nätverka med varandra om än digitalt, genomför någon webutbildning som erbjuds just nu, uppdatera era CV och Linkedin-profiler och visa tydligt att ni är tillgängliga. Var också beredd på att tillfälligt ta uppdrag på deltid. Följ oss på Linkedin och Instagram och titta med jämna mellanrum in på vår hemsida för lediga uppdrag. Tveka inte att kontakta oss om ni har några funderingar eller frågor. Vi finns alltid tillgängliga.

Just nu visar termometern +11 grader utanför mitt fönster, för en vecka sedan var det +3. Våren och värmen verkar vara på väg – för mig en tydlig liknelse hur vi på Prodiem ser på framtiden.

/Per Wreding, affärsområdeschef Konsult

Stockholm den 18 maj 2020