Före detta revisorer gillar att rekrytera nya revisorer, för de tror att de har full koll på vad de får. Men är det verkligen så lätt? Vi vet att roller utvecklas över tid, och en som verkligen ser annorlunda ut idag är just revisorsrollen.

För ett par veckor sen så hade jag ett intressant möte med en av Prodiems kunder, tillika CFO. Vi har båda en bakgrund som revisor. Hon hade nu börjat reflektera över en förändring i de tillsättningar av revisorer hon gjort på senaste tiden. Hon trodde att hon hade koll på vilken typ av kompetens hon rekryterade eftersom hon har den bakgrund hon har, men det visade sig vid flera tillfällen vara en helt annan typ av kompetens som dök upp. Ibland blev det bra, ibland mindre bra.

Revisorn då och nu

Jag började fundera vidare efter denna intressanta diskussion. När vi, jag och kunden, arbetade som revisorer för ca 20 år sedan så lärde vi oss bland annat redovisning, debet och kredit och sambanden mellan resultat- och balansräkningen. Idag ser jag att revisorerna lär sig en revisionsmetodik, dataanalys och stickprovskontroller etc. Skillnaderna i revisionsarbetet idag, jämfört med då, är stora. Det är positivt att rollen utvecklats, men det är viktigt att du som rekryterande chef förstår skillnaden, man glömmer lätt bort att kunskaper och kompetenser har förändrats rejält.

Revisorns nya intresse

Denna förändring är även lätt att härleda till vilka roller som en revisor från BIG4 idag är intresserad av. Förr i tiden var det vanligt att revisorn gick till roller såsom redovisningsansvarig, redovisningschef, koncernredovisningsekonom eller financial controller. Revisorer gör det fortfarande, men det blir allt vanligare att de nu är mer intresserade av andra roller. Jag ser att de idag oftare går till att bli business controller, group controller eller ekonomichef. Det är en naturlig förändring av intresse utifrån hur revisorsrollen har format om sig genom åren.

Det är en viktig parameter att du som rekryterande chef förstår att revisorer inte kan allt. De har förmågan att lära och ta sig fram självständigt i kombination med en förmåga att se väsentlighet och risk. Dessa förmågor kan du som rekryterande chef fortfarande förvänta dig hos en revisor, men att du får en fena på T-konton med ett superintresse för det redovisningstekniska hantverket hos revisorn med 3-4 års erfarenhet, kanske inte är lika troligt. Pratar man ens om T-konton längre?

Så min slutsats är – du ska fortsätta att rekrytera revisorer, för du får mycket kompetens och en utvecklingsbarhet, men rekrytera revisorer av rätt anledning. Du ska lägga din tid på reflektion i definitionen av kravprofilen. Anta inte bara att en viss roll innebär en viss typ av erfarenhet utan som med allt annat måste vi hänga med i svängarna, och tänka om när roller antar uppdaterade former.

All lycka med din nästa kravprofil och rekrytering!

Anna Abrahamsson
VD, Affärsområdeschef Konsult

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.