Den 24 mars publicerade vår vd Anna Abrahamsson sina och Prodiems tankar kring Coronaläget. Vid den här tidpunkten hade Corona på allvar blivit ett ord på var man och kvinnas läppar, men ingen visste egentligen så mycket om vad som var på gång att hända eller hur den kommande tiden skulle se ut.

De senaste månaderna har påverkat oss alla. En del har drabbats av pandemin på värsta tänkbara sätt medan andra har varit mer förskonade. För de allra flesta har vardagsrutinerna ställts på ända, de sociala kontakterna blivit färre och sommarens semesterplaner har fått ändras, men frånsett detta har livet ändå kunnat fortgå relativt normalt.

För vissa företag blev effekten av Corona värre än vi först trodde, medan det för andra inte fått så stora konsekvenser. I våra dagliga samtal med kunder och kandidater upplever vi mycket hopp och framtidstro, men också viss osäkerhet. Känslorna är ofta kopplade till var man befinner sig i livet eller vilken bransch man arbetar inom. Oavsett vilket har vi förståelse för allas perspektiv. Klart är i alla fall att våren 2020 lämnar ingen oberörd, Prodiem är inget undantag.

Även om vår verksamhet än så länge är relativt opåverkad jämfört med andra, är vi ödmjuka inför framtiden. Vårt affärsområde för rekrytering har av naturliga skäl haft det lite tuffare. Det sker färre nyanställningar nu och ett antal rekryteringar har därför pausats tillfälligt. Vår konsultverksamhet ligger dock fortfarande inom budget och prognos.

Ensam är inte stark. Det är tillsammans med våra kunder, konsulter och kandidater som vi kan bidra till att hålla Sverige igång. Vi kan och vi måste fortsatt gemensamt hitta kreativa lösningar. Våra kandidaters kompetenser behövs även i sämre tider, men kanske inte alltid på samma sätt eller i samma utsträckning som tidigare. Den senaste tiden har vi hittat deltidslösningar eller andra uppdragsformer som tex hyrrekrytering. Vi får inte fastna i traditionella tankebanor kring rekrytering eller konsultuthyrning. Finns det ett kompetensbehov i er organisation hittar vi tillsammans en lösning.

Sällan har vi haft så många meriterade personer i vårt nätverk som just nu.

Vi har tätare dialog med våra kandidater än någonsin då vi märker att det finns en ökad oro hos många. Vi ger tips och råd kring hur de ska förhålla sig till dagens situation och kunna agera därefter. Många passar nu på att kompetensutveckla sig för att öka sin konkurrenskraft. Sällan har vi haft så många meriterade personer i vårt nätverk som just nu.

Flertalet kunder har vi samarbetat med under många år. Vi har tillsammans byggt upp ett ömsesidigt förtroende för varandra. För många ses vi som en given och trygg samarbetspartner, i synnerhet nu när tiderna är svåra. Även om vi ser små ljusglimtar och statistik som pekar i rätt riktning, måste vi nog räkna med rådande läge många månader till. Vi klarade dock krisen 08/09 tillsammans och vi är fast övertygade om att göra detsamma även denna gång.

Vår inställning är och har alltid varit att tänka positivt, se möjligheter och hellre gasa än bromsa. Ett tydligt tecken på det är att undertecknad anställdes som ny affärsområdeschef just när pandemin slog till som hårdast.

Prodiems ansvar är nu liksom tidigare att upprätthålla en hög produktion inom det vi kan och göra det bästa av situationen nu och framöver. Vi gör det tillsammans med er. Tack för ert förtroende!

 

Per Wreding
Affärsområdeschef Konsult

per.wreding@prodiem.se