Roland Dansell har utsetts till ny styrelseordförande i Prodiem AB. Roland har en gedigen erfarenhet från konsultverksamhet, tillväxtbolag samt ägarstyrningsfrågor. Han har ett stort intresse i tillväxt, hållbarhets- och entreprenörsfrågor samt för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

– Prodiem har en tydlig position och växer starkt i en mycket konkurrensutsatt marknad. Jag ser mycket fram emot uppdraget och hoppas kunna bidra till Prodiems fortsatta utveckling och framgång genom min erfarenhet av att driva verksamheter i stark tillväxt säger Roland Dansell.

Roland Dansell har de senaste 14 åren varit partner inom Grant Thornton där han har haft ledande befattningar såsom kontorschef för Stockholm samt Marknadsområdeschef för Stockholm och region Norr. Han har varit med på Grant Thorntons tillväxtresa från 500 anställda till dagens 1300. Roland har även skrivit ett antal böcker inom styrelsearbete och ägarstyrning.

– Rolands erfarenhet från att bygga upp verksamheter, skapa struktur vid tillväxt blir ett starkt tillskott i Prodiems fortsatta utvecklig.  Vi ser mycket ljust på framtiden och Prodiem har en stor potential att utvecklas ytterligare som en av de ledande aktörerna i branschen. Vi är därför mycket glada över att Rolle vill hjälpa oss med denna tillväxtresa och välkomnar honom till styrelsen, säger Anna Abrahamsson, VD för Prodiem AB.

För mer information:

Anna Abrahamsson, vd på Prodiem
070-691 01 35