Din controller har sagt upp sig och det är dags att leta efter en ersättare. Men vad ska du välja: rekrytera en ny medarbetare eller hyra in en konsult? Och framför allt: vad är billigast? Vi går igenom fem fördelar med respektive alternativ – och ger ett konkret räkneexempel i slutet.

5 fördelar med att hyra in en konsult istället för att rekrytera

 

  1. Ersättare på plats inom en vecka. En rekryteringsprocess tar minst sex veckor och med uppsägningstider kan det ta upp till fem-sex månader innan en ny medarbetare är på plats. En konsult är redo att hoppa in med kort varsel redan nästa vecka. Det gör att du inte riskerar några missade leveranser eller försenade kvartalsrapporter. 
  2. Ingen personalhantering krävs. Genom att hyra in en konsult får du en självgående person som är van vid att arbeta självständigt. Samtidigt slipper du hantera utvecklingssamtal, vidareutbildning och personalrelaterade uppgifter – konsulten får istället kompetensutveckling genom sitt nätverk. Dessutom kostar det dig inget vid sjukfrånvaro eller vab. 
  3. Högre kompetens. En konsultfirma säkrar ofta upp genom att hyra ut en konsult som är lite överkvalificerad för rollen jämfört med vad du annars skulle rekrytera. Det gör att konsulten kan bidra på fler sätt, till exempel med att effektivisera arbetet på en mer övergripande nivå. Du får ett bollplank som är fristående från historik, personalpolitik och som kan hjälpa dig att se på verksamheten med nya ögon.
  4. Flexibelt och riskfritt. Felrekryteringar kostar företag enorma summor pengar. I osäkra tider som en lågkonjunktur är förstås en sådan risk extra onödig att ta. En konsult har oftast bara en månads uppsägningstid vilket gör att du enkelt kan byta ut hen om du inte skulle vara nöjd eller om du får en permanent lösning på plats snabbare. 
  5. Tid att rekrytera rätt. Med hjälp av en konsult vinner du tid till att fundera över rollen och vilken kompetens du faktiskt saknar. Det ger dig nya perspektiv och resulterar inte sällan i en ny kravprofil. Rätt rekrytering sänker personalomsättningen, vilket i sin tur kan spara företaget hundratusentals kronor per år. Statistik från Work Institute visar att personalomsättning kostar arbetsgivaren i genomsnitt 33% av den anställdes årslön, samtidigt som färska siffror från McKinsey visar att 40% av anställda världen över räknar med att säga upp sig inom 3-6 månader. 

 

“Om du vet att ni snart ska byta affärssystem, eller behöver tillfällig specialistkompetens, så är en uppsägning ett perfekt tillfälle att ta in en konsult med just den kompetensen du behöver. Konsulten hinner lära upp ditt team och kan sätta övergripande planer och processer som ni sedan kan jobba vidare med.”

– Viktoria Simmingsköld, grundare av Prodiem

 

5 fördelar med att rekrytera en controller istället för att ta in en konsult

 

  1. Långsiktig lösning. En anställd medarbetare är en mer hållbar lösning, både ekonomiskt och för sammanhållningen i teamet. Du får även en person som är genuint engagerad i företagets framgång på ett sätt som är svårt att få med en inhyrd konsult som får sin lön från ett konsultbolag.
  2. Färre onboardingar. Att ta in en konsult kräver en intern överlämning, och så fort du hittat rätt kandidat behöver samma procedur genomföras igen. Genom att anställa direkt slipper du att göra två onboardingar på kort tid, vilket förstås sparar både din tid och resurser internt.
  3. Vinster från vidareutbildning. En konsult kan visserligen komma in med specialistkunskap och högre kompetens än vad du har råd att anställa, men en anställd går att vidareutbilda i den riktning som passar just ditt företag allra bäst. Det gör kostnaden till en investering som du själv får skörda frukterna från. 
  4. Byggsten i bolaget. En person som självmant valt att söka sig till ditt företag, för att jobba i just ditt team, är (vid en lyckad rekrytering) någon som vill vara med och bygga ditt bolag. Den anställda kandidaten brinner antagligen lite extra för just den tjänst eller produkt som ditt företag säljer. 
  5. Mer än bara en arbetskollega. Även om bra konsulter är vana vid att anpassa sig efter nya konstellationer och ofta besitter stor social kompetens, blir det förstås skillnad för ditt team om man vet att personen kommer att finnas kvar i företaget under många år framöver. En anställd medarbetare blir en team-medlem, en arbetskollega och i vissa fall även en vän.

 

“Mitt tips är att anlita både en konsult- och rekryteringsfirma och be dem leta förslag på konsulter och starta en rekrytering parallellt. Det kostar inget att få förslag på konsulter. Se till att kontakta aktörer som är väletablerade och nischade inom just ekonomi eftersom de förstår dina utmaningar som ekonomichef.”

– Viktoria Simmingsköld, grundare av Prodiem


Vad är egentligen billigast: hyra in en konsult eller rekrytera en anställd?

En snabb rekrytering som även träffar helt rätt är förstås både den bästa och mest ekonomiska lösningen. Men verkligheten ser sällan ut så. En rekryteringsprocess kräver minst sex veckor, inte sällan fem-sex månader inklusive uppsägningstider – samtidigt som en förhastad felrekrytering är otroligt kostsam.

I direkta kostnader är det billigare att rekrytera än att hyra in en konsult. Men – en rekrytering kommer som sagt med många dolda kostnader som ofta glöms bort. En konsult är van vid att jobba effektivt och du kan ofta få samma resultat genom att ta in hen på en 80% tjänst istället för 100%. Därför kan det i slutänden faktiskt bli billigare att under en övergångsperiod ta in en konsult än att anställa en ny kandidat direkt. Låt oss bjuda på ett räkneexempel. 

Räkneexempel – konsultlösning vs. anställd kandidat

Exemplet är beräknat på en senior snittkandidat/-konsult inom ekonomi (både mer juniora och seniora roller finns).

Är du fortfarande osäker på vilken lösning som passar dig bäst just nu? Gör vårt test för att ta reda på om du bör hyra in en konsult eller rekrytera en kandidat!