Foto: Söderberg & Partners

CFO till Söderberg & Partners Sweden- "2 raketer i samma omloppsbana"

När Söderberg & Partners tidigare CFO slutade hade de inga givna interna kandidater och inga andra spår att gå på varför det blev ett enkelt beslut att be om hjälp med rekryteringen för att hitta en ersättare. I detta skede föddes tanken om att åstadkomma en väsentlig förändring i hur ekonomiavdelningen arbetade och de började fundera på vad de sökte för person till tjänsten, någon som skulle kunna klara av att exekvera förändringen.

”Vi behövde å ena sidan någon som hade tillräckligt mycket tidigare erfarenhet för att kunna fatta alla de dagliga beslut som behövs i verksamheten, men som samtidigt inte var för mycket av en förvaltare som skulle göra ungefär samma saker som tidigare. Vi behövde någon som hade både viljan och förmågan att bygga något nytt och unikt.” berättar Niklas Strömquist, Koncern CFO på Söderberg & Partners.

Lång relation avgjorde valet av rekryteringspartner
I denna rekryteringsprocess var det viktigaste att hitta rätt person och eftersom de historiskt upplevt att de fått mycket bra hjälp med ett antal kvalificerade rekryteringar av Prodiem så vände de sig direkt till Caroline Björk på Prodiem. Representanter från Prodiem och Söderberg & Partners hade långa diskussioner för att mejsla fram kravprofilen och budskapet de ville sända för att hitta rätt profil.

”Vi har som Niklas säger ett långt samarbete, det gör rekryteringar och konsultuppdrag lite lättare att sätta helt rätt då vi har god kännedom om både företaget och känner teamet på finans. Utifrån det blir startsträckan kort och vi kunde på ett effektivt sätt bilda oss en uppfattning om läget för att sedan gå direkt till nätverket för att börja leta rätt person som skulle passa in både på ett kompetensmässigt och personligt plan. Det framkom att Söderberg & Partners kunde tänka sig en kandidat med mycket potential men som nödvändigtvis inte behövde ha alla formella meriter eller en lång CFO-karriär bakom sig till denna tjänst. Här fanns en möjlighet att identifiera en kandidat som kunde få växa med bolaget och det blev en rolig utmaning för oss” berättar Caroline.

Modig förfrågan
”Det var en annorlunda och modig förfrågan för det vanliga är ”hängslen och livrem” när man rekryterar in någon i en sådan viktigt strategisk roll.” fortsätter Caroline.

Förutsättningarna att hitta någon var utmanande just när Prodiem fick förfrågan från Niklas. Det var mitt i pandemin, mitt i sommaren. Flera roller och projekt skulle rullas ut när denna var på plats varför det också var ganska bråttom att tillsätta den nya CFOn. Det rullade på trots allt, Prodiem genomförde sökning, intervjuer, ett antal tester och referenstagningar. De presenterade de relevanta kandidaterna för Söderberg & Partners som därefter gjorde sitt slutgiltiga val, och det landade då på Andreas Frislund.

”Som alltid uppskattade vi den inledande dialogen med Prodiem kring vad vi borde söka för typ av person, vilka uppgifter som skulle vara viktigast för den personen, hur tjänsten skulle passa in organisatoriskt, hur kravprofilen skulle se ut och var man skulle kunna tänkas hitta relevanta personer.” fortsätter Niklas.

Prodiem publicerade en annons och blev kontaktade av bland andra Andreas, han visade sig definitivt ha en relevant erfarenhet men komprimerad i tid. Andreas hade helt enkelt gjort en fantastisk karriär på mycket kort tid efter sin examen.

”Han är inte den klassiska CFOn med 15 års erfarenhet. Hans resa signalerade att han var något utöver det vanliga och jag blev väldigt nyfiken på honom för rollen som CFO. Precis som Söderberg & Partner så är Andreas en raket, och dom har hittat samma omloppsbana” avslutar Caroline.

Löste glappet med interimskonsult
Söderberg & Partners visste att de ville få in en ny fast anställd så snabbt som möjligt, men de förstod också att det ändå skulle bli ett glapp mellan den tidigare CFOn och den nya, detta glapp löstes med en interim CFO.

”Prodiem hjälpte oss att hitta en mycket lämplig interimskonsult som kunde fungera som tillfällig CFO i mellanperioden.”
berättar Niklas.

Efter tillsättningen av Andreas Frislund som ny CFO på Söderberg & Partners Sweden så har samarbetet fortsatt med både rekryteringar och konsulttillsättningar av flera tjänster.

Läs mer om Andreas Frislund här.
Ladda ner Söderberg & Partners referenscase pdf.

Vill ni också ha hjälp att göra träffsäkra konsulttillsättningar och rekryteringar? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess som styrelseordförande.De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 2200 medarbetare i sju länder. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Läs mer om Söderberg & Partners här www.soderbergpartners.se