Utbildar vi mot framtiden i redovisningsbranschen
Utbildar vi mot framtiden?

Varför har inte AI kommit längre inom redovisningen?

Trenden idag är att AI ska ersätta mycket av arbetet inom redovisning, men det pratas alldeles för lite om den kompetens som krävs. AI kommer att ha en avgörande roll för redovisningsbranschens framtid och redan idag utmanar tekniken både affärsmodeller och arbetsuppgifter. Dagens ekonomer måste börja inrikta sig mer mot analys av data samt förstå hur flöden fungerar för att inte bli allt för beroende av ”IT-avdelningen”.

Men hänger utbildningssektorn med i denna förändring?

Artificiell intelligens, ofta förkortat AI, är en teknik som gör det möjligt för datasystem att utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Med hjälp av smarta algoritmer kan maskiner tolka data, baserat på tolkningen lära sig av datan och med tiden lära sig att utföra specifika åtgärder på samma sätt som en människa.

Det finns många hinder på vägen för att införa AI i större skala, som t.ex: Vad säger lagen om förmögenhetsskador utförda av en icke juridisk person? Är kvalitén på historiska data tillräcklig bra för att kunna integreras i de nya systemen? Hur hanteras GDPR vid stora datainsamlingar? etc.

Man kan även se en stor kompetensbrist relaterad till AI – internt inom organisationen såväl som externt i form av konsultkompetens. Underskottet på dataspecialister inom ämnet gör att företag inte kan anlita individer som är tillräckligt skickliga inom området. Det finns dessutom en brist på organisatoriska förmågor kopplat både till insamling av data och administreringen av data i helhet, vilket försvårar implementering av AI.

Om vi ska utvecklas, effektivisera och höja kvalitén på vår finansiella data måste vi inom ekonomi bli mer systemkunniga. Det betyder inte att vi ska kunna bokföra i ett ERP-system, utan vi måste även ha en förståelse för hur systemen fungerar så att vi kan nyttja dem optimalt och hitta nya lösningar. Det blir ett alldeles för stort gap och många missförstånd när en IT-person som inte förstår redovisning och en redovisare som inte förstår systemen ska försöka skapa något tillsammans. Det är i det gränslandet jag ser ett stort behov.

Min egen erfarenhet vid rekrytering är att det är svårt att hitta kandidater som har kompetens och intresse utanför den traditionella redovisningsrollen. Det är en utmaning att få sökande när jag letar efter personer som kan och vill kombinera redovisning med system och utveckling. Det råder till och med stor brist på bra excelkunskaper, vilket jag tycker är märkligt då det är ett verktyg som en ekonom har stor nytta av. Jämför det med en snickare som inte kan använda en hammare… De gånger jag träffat på personer som har djupare utbildning i excel och är riktigt kunniga i verktyget har det visat sig att de inte studerat i Sverige!

Både arbetsgivare och utbildningssektorn måste vara medvetna om den utmaning som kommer nu att hitta framtidens ekonom. Skolorna måste lägga mer utbildningstid på digitala verktyg och vara uppdaterade på vad som händer kring AI, och arbetsgivare måste ge medarbetarna möjlighet att utvecklas.

Annars blir det svårt att få den utväxling av AI som det pratas så mycket om.

 

/Susann Nahlbom, Interim konsult inom ekonomi

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter