Fördelar och utmaningar med underkonsultrollen inom ekonomi

Gig-ekonomin växer sig stark både i Sverige och globalt. Flera undersökningar visar att allt fler kan tänka sig att arbeta som konsult i framtiden. Då antalet konsulter ökar tror många att det i framtiden inte kommer att vara lika eftertraktat med fasta anställningar. Efter Corona-tiden, har gig-ekonomin verkligen tagit fart i Sverige. Detta innefattar alla som tar sig an kortare uppdrag, så kallade “gig”, i stället för en traditionell anställning.

Fördelarna med att arbeta som underkonsult inom ekonomi

Att arbeta som underkonsult inom ekonomi har många fördelar. Det finns ett antal rekryteringsföretag som förmedlar uppdrag för ekonomer – alltifrån ekonomiassistenter, redovisningsekonomer, controllers och CFOs. I dagsläget finns en stor efterfrågan på alla dessa roller, särskilt i Stockholmsområdet.

En start till eget företagande genom att arbeta som underkonsult inom ekonomi kan framöver ge möjligheten att bygga en ännu större verksamhet inom samma eller annat område.

Några av fördelarna som är värda att lyftas fram:

  • Flexibiliteten att själv få välja vilket uppdrag du helst vill ha. Möjligheten att få välja bransch, längd på uppdraget samt uppdragets omfattning är mycket större i underkonsultuppdrag. Du kan välja ett eller flera uppdrag samtidigt – det har blivit allt vanligare att företag vill anlita ekonomikonsulter på 50% istället för 100%. Detta ger en möjlighet att arbeta deltid.
  • Möjligheten att förhandla om sitt eget timpris, att själv få bestämma sin egen lön utifrån den egna månadsfaktureringen. Oftast får du ut mer av sin arbetstid samt betalt för extra timmar om du arbetar övertid. Vid aktiebolagsformen ges möjligheten att få ta en aktieutdelning till enbart 20% beskattning.
  • Snabb kompetensutveckling – du ges möjligheten att utvecklas och inspireras av utmaningar i nya spännande miljöer. Då olika företag har olika typer av ekonomisystem och varierande behov av kompetens blir underkonsulten i varje nytt uppdrag en expert på flera system och arbetssätt. Detta öppnar också upp för möjligheter till intressanta arbetsplatser och breddade nätverk.

Även om det finns en hel del fördelar med att underkonsulta inom ekonomi finns det också utmaningar som är värda att tas i beaktning:

  • Tyvärr är förmåner inte en del av paketet för de flesta underkonsult uppdrag. Då du inte är en heltidsanställd i organisationen är lagarna om de förmåner företaget behöver ges annorlunda. Som gig-ekonomiarbetare ansvarar du själv för försäkringar, semester - och pensionsavsättning och fakturering dvs underkonsulten sköter sin egen administration som kan vara något tidskrävande.
  • Du kan känna oro av att inte vara fullt belagd. Väljer du kortare uppdrag kan det hända att du inte får uppdragen att överlappa på ett smidigt sätt. Med längre uppdrag, upp till ett år, är detta inte något större problem.
  • Gig-ekonomiarbetare måste regelbundet arbeta för att hitta nya uppdrag eller vara beredda på förändringar i sin nuvarande. Detta kan leda till stress eftersom de flesta uppskattar att känna sig trygga och stadiga i sin anställning.

Att ha en fast anställning är en trygghet i sig som vissa har svårt att lämna. Det kan kännas oroväckande att inte veta om uppdrag kommer in men under min tid som underkonsult har det aldrig varit någon brist på uppdrag.

Med facit i hand, kan jag lugnt säga att fördelarna vägt tyngre än utmaningarna och därför vill jag påstå att det är fördelaktigare att konsulta.

Arbetsmarknaden kommer i framtiden att styras mer av en gig-ekonomi som hela tiden har nya behov. Är du osäker på vilken bransch som är rätt för just dig? Det bästa med att vara underkonsult är att få testa på olika typer av företag inom olika branscher.

Tack vare att du i konsultrollen får testa på olika typer av uppdrag blir din profil snabbt vässad och än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 

Expertskribent Prodiem

/Mira Myllyniemi, Civilekonom

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter