Det kostar att spara

Snålheten bedrar visheten – ett ordspråk som alla CFO:s bör ha i åtanke när vi arbetar med ett företags kostnadsmassa. Om vi sparar pengar utan att tänka igenom alla konsekvenser kan det bli dyrt i slutändan.

Som exempel kan nämnas: Föråldrade system som kräver stora projekt för att bytas ut – istället för att löpande se över, anpassa och uppgradera dem och få bonusen att slippa arbeta i föråldrade och ineffektiva system. Anställda som slutar då arbetsbelastning blir högre på grund av neddragningar och förlust av kompetens – istället för att satsa i tid på personalen, osv.

Vilka är fallgroparna på vägen mot en mer långsiktig investeringsplan?

Jag har vid ett flertal tillfällen sett hur kortsiktiga beslut och dålig framförhållning lett till onödigt höga kostnader. När ett företag tar beslut om en besparingsplan ska det helst ske snabbt och den viktiga konsekvensanalysen av vad det innebär att skära i de olika kostnadsslagen är oftast begränsad.

Det är i gynnsamma tider som alla ska satsa på bättre kostnadskontroll, då har företagen resurser att planera, investera och effektivisera så att de snabbt kan ställa om när det krävs utan att helt förstöra det som byggts upp.

Min devis är att för att kunna skörda måste vi först så. Med det menar jag att vi jobbar med en plan där man ser över investeringar, dvs. vi sår våra plantor, och när investeringarna börjat ge effekt kan vi skörda. Det finns inga bra genvägar utan vi måste arbeta från grunden.

Enkelt kan man tycka men alltför ofta är det inte kostnaderna företagen prioriterar i goda tider, utan vi hoppar gärna över både gödningen och att rensa ogräset, vilket då ger sämre framförhållning.

Vad beror det på att vi slarvar med detta? Inte sällan beror det på ledarskapet och kulturen som vi bygger. En bra kultur som är tillåtande och transparent skapar trygghet och trivsel, och dit dras bra ledare samt ger en bra grogrund för nya. Bra ledare drar till sig duktiga medarbetare och den goda cirkeln är igång. En anställd som trivs på arbetsplatsen producerar mer och bättre, goda idéer föds och utvecklas. Anställda stannar längre på företaget, marknadsför sin arbetsplats positivt och drar till sig nya medarbetare. En minskad personalomsättningen ger stora vinster i både tid och pengar. Beräkningar har kommit fram till att en rekrytering, onboarding, inskolning samt förlust av kompetens ger en kostnad på minst 500 tsek.

En bra ledare måste också få tid och möjlighet att utveckla sitt ledarskap, finns inte den tiden spelar det ingen roll hur bra ledare vi har. Tiden måste finnas för att se varje enskild anställd, vad hen har för behov och vilket stöd som behövs. Att vara närvarande och lyssna i vardagen är det allra bästa verktyget. Den ledaren som får möjlighet att arbeta nära blir betydligt billigare i längden än den som hela tiden måste prioritera andra arbetsuppgifter före medarbetaren. Idag är det mycket vanligt att chefer ser sin tid minska för sina anställda pga. ökade krav på mer operativt arbete. Deadlines går före den anställdes behov av support och väldigt snart börjar vi tappa personal, á 500 tsek styck, och den negativa spiralen är igång. Nyanställda har inte möjlighet att producera på samma nivå som de erfarna, kraven ökar på de som är kvar, viktig kompetens försvinner, otrivseln ökar. Kostnaderna ökar och besparingskraven kommer som ett brev på posten.

Börja med att ’så’ – investera i bra ledare och ge dem tid att skapa en bra grogrund, därefter kan man ’skörda’ en effektiv organisation som trivs och producerar på jobbet! Inte sagt att det är enkelt, men målet måste alltid vara att arbeta mot en trivsam arbetsplats, det ger flerfaldigt tillbaka.

 

/Susann Nahlbom, Interim konsult inom ekonomi

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter