Medarbetarnas kompetens är SEK:s verktyg för att lyckas

SEK, Svensk Exportkredit, har som uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Genom att stärka företagens konkurrenskraft vill man bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Det är ett arbete som kräver hög kompetens för att kunna beskrivas och hanteras enkelt och effektivt.

– Kompetensutveckling är avgörande för att vi ska kunna utveckla vår affär och följa de regelverk som gäller för vår verksamhet. För att administrera och genomföra affärsupplägget på ett enkelt sätt måste man kunna det man gör. Det är viktigt att samarbeta och den förmågan underlättas också av kompetensutveckling, säger Ann-Sofi Reichhuber, HR-specialist på SEK.

SEK består av 260 medarbetare som brinner för svensk exportindustri. Prodiem har genom åren hjälpt dem att rekrytera specialister som också har en förmåga att tänka bredare, något som har varit ett viktigt kriterium för SEK. Med hjälp av Prodiem har de hittat en bra mix.

– SEK behöver medarbetare med en hög kompetens som hela tiden utvecklas, för att vi ska nå vår affär och stödja svensk exportnäring. Medarbetarnas kompetens är vårt verktyg för att lyckas. Prodiem har jobbat för att förstå vår verksamhet och vilken typ av personlighet man ska ha för att komma till sin rätt både i gruppen och i företaget. Nästan alla är kvar eller har stannat väldigt länge. De kandidater vi rekryterat är också väldigt nöjda med Prodiem, så Prodiem är en bra representant för oss.

– Prodiem har ett helhetstänk som vi tycker är bra. De tar fram tydliga kravprofiler och ger sig inte förrän de förstått vad vi verkligen vill ha. Och de säger tydligt ifrån om de inte kan hjälpa, vilket vi uppskattar – att få ett ärligt nej är något som sparar mycket tid i slutänden, avslutar Ann-Sofi.

Vill ni också ha hjälp att göra träffsäkra konsulttillsättningar och rekryteringar? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Om SEK

SEK:s uppdrag är att bistå med finansiering till företagen och deras kunder om det finns ett svenskt intresse och exportanknytning, förutsatt att transaktionen sker på kommersiella villkor och är finansiellt attraktiv. Det innebär att SEK kan bistå med krediter om ett svenskt företag (inklusive dess dotterbolag i utlandet) säljer på export, men också att SEK kan finansiera ett utländskt företags export till andra länder om produktionen sker i Sverige. SEK kan finansiera såväl exportören som slutkunden. SEK grundades 1962 och har idag 260 medarbetare. Läs mer på www.sek.se