Vi har många kvalificerade och engagerade konsulter.
En typisk Business Controller hos oss skulle vi beskriva så här:

Business Controller, Sofia 39 år

Civilekonom och har arbetat som konsult sedan fyra år tillbaka.

Konsultuppdrag

Business Controller, telekombranschen
Sofia har implementerat ett nytt budget- och prognosverktyg hos företaget. Hon har varit med i allt från att upprätta en kravspecifikation till upphandling och implementering. Förutom detta projekt har hon även arbetat med analys och prognoser för ett affärsområde och varit ett nära stöd till affärsområdeschefen.

Business Controller, IT-branschen
Sofia har arbetat med månadsbokslut, resultatanalys, budget och prognoser, ad hoc-analyser och business case. Kostnads- och intäktsuppföljning samt analys. Sofia arbetade nära tre affärsområdeschefer.

Business Controller, telekombranschen
Ansvarig för bolagets största division avseende rapportering, budget och prognos samt verksamhetsanalys. Arbetade mycket med uppföljning av projekt. Controllerstöd för divisionschef samt gruppchefer. Sofia tog fram en ny uppsättning med nyckeltal, som nu används månatligen för analys och uppföljning.

Regioncontroller, tjänsteföretag
Sofia ansvarade för ett geografiskt verksamhetsområde. Hon arbetade med ekonomisk uppföljning och analys samt deltog i budget och prognosarbete. Rapportering och analys av nyckeltal för regionen. Affärsstöd till chefer inom regionen. Arbetsledande ansvar för två controllers.

Financial Controller, fastighetsbranschen
Sofia ansvarade för den interna kostnads- och intäktsrapportering samt rapportering till det franska moderbolaget. Uppdraget involverade även budget- och forecastarbete samt analyser av kostnader och intäkter. Effektivisering av rapporter och processer i verktyg såsom Excel och Oracle, m fl.

Anställningar

Ekonomiansvarig, IT-branschen
Sofia var ansvarig för företagets redovisning, interna kontroll och styrning. Hon byggde upp rutiner och processer då bolaget var i ett uppstartsskede. Medlem i bolagets ledningsgrupp. Ansvarig för budgetarbete och uppföljning av resultat och likviditet. Arbete med finansieringsfrågor. Upprättande av bokslut, årsredovisning, deklaration. Kontaktperson mot revisorer. Personalansvar för två personer.

Financial Analyst, läkemedelsbranschen
Ansvarig för bokslut och analys av utfallet samt för forecast och budget för den nordiska verksamheten. Daglig marginalanalys och statusrapportering till produktchefer.

Sagt om Sofia

”Effektiv, analytisk och en fena på Excel. En smart tjej med humor.”

”Vi kunde definitivt räkna hem detta uppdrag då Sofia hittade en lösning på ett problem som vi hade haft länge och som vi inte hade haft tid att göra en utredning på.”

 

Vem behöver ni?

Hör av dig till Susanna eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Susanna Bergman
Konsultansvarig
070-860 22 76