Hållbarhet. CSRD. Hållbarhetsrapportering. Tre ord som lämnar få CFO:er oberörda våren 2023. Det har väl aldrig varit tydligare än nu, att hållbarhet står högt på agendan för CFO:n. Hållbarhet har legat på agendan ett tag, men i och med hårdare rapporteringskrav, seglar frågorna nu upp som några av de mest springande punkterna som CFO:n måste ta tag i, om man inte redan har gjort detta.

CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive är en tvingande europeisk standard som kommer att omfatta över 100 nyckeltal. Syftet är att öka jämförbarhet på hållbarhetsrapporter, kvaliteten på information och transparens gällande företagens miljömässiga och sociala påverkan.

Hållbarhetsrapportering
Hos oss på Prodiem märktes en signifikant ökad efterfrågan på rekryteringshjälp inom området hållbarhetsrapportering i samband med att årsboksluten var klara och avrapporterade. I och med den nya EU-förordningen CSRD ställs högre krav på ett företags hållbarhetsrapportering. Det räcker inte längre med att ha ansvaret för hållbarhetsrapporteringen som en del av en roll, utan det är nu läge att rekrytera sin första renodlade medarbetare inom just hållbarhetsrapportering, ofta kallad ”Sustainability Controller”.

Sustainability Controller
Just nu hjälper vi två av våra kunder med rekryteringen av deras första Sustainability Controller. Båda kunderna betonar vikten av att se hållbarhetsfrågorna som en integrerad och självklar del av affärsstrategin. Rollerna vi arbetar på är ganska lika men skiljer sig ändå något åt, den ena rapporterar direkt till CFO och den andra ligger inom Group Business Control. Var denna roll ligger på en Finance-avdelning är lite varierande från fall till fall. Det blir alltmer uppenbart att hållbarhetsarbetet och rapporteringen av det måste kopplas till affärsverksamheten i högre grad. Det blir då ganska naturligt att organisatoriskt placera en Sustainability Controller inom Group Business Control eller som direktrapporterande till CFO.

Business Partner
I den ena av våra två pågående rekryteringar tydliggörs även det nära samarbetet med Hållbarhetschefen (såklart!), där man ser Sustainability Controllern som en uttalad Business Partner. Och i den andra rekryteringen betonas samarbetet med Business Development, för att säkerställa att affärsnyttan är en integrerad del av hållbarhetsrapporteringen.

Hur man än vänder och vrider på detta, så är jag övertygad om att alla företag, oavsett rapporteringskrav eller ej, framgent kommer att behöva integrera hållbarhet i sin affär. Men även se och synliggöra affären/affärsnyttan i hållbarhet. De företag som får till detta från båda hållen, kommer att ha en fördel gentemot sina konkurrenter i förhållande till såväl kunder som medarbetare, och definitivt i jakten på framtida medarbetare.

Anna Abrahamsson
VD

Här kan du läsa mer om vårt interna hållbarhetsarbete eller få några tips på vad man som bolag kan tänka på.

Vill du veta mer om att hyra in en konsult eller rekrytera inom hållbarhet? Kontakta oss!