Som företag kan man vidta en rad åtgärder för att bli mer hållbara. Vägen dit kan variera och lite är bättre än inget. Vi satte oss ned för ett tag sedan och läste FN:s 17 klimatmål och valde ut fyra av de globala målen att starta med. Vilka har ni i rullning, och vilka står näst på tur? Här kommer fem generella tips på hur du och ditt företag kan börja ställa om.

Identifiera

Utvärdera er verksamhet och identifiera områden där ni kan minska er påverkan på miljön. Det kan handla om att minska era utsläpp av växthusgaser, minska energiförbrukningen, minska mängden avfall ni genererar eller minska er vattenanvändning.

Involvera

Ett sätt är att införa miljövänliga riktlinjer för hela organisationen och involvera anställda och andra intressenter i ert hållbarhetsarbete. Här finns en mängd saker att uppmuntra anställda till, såsom att arbeta hemifrån ibland för att minska resandet, att använda miljövänliga produkter och material, eller att öka återvinningen och minska avfallet.

Välj partners med omsorg

Se till att era leverantörer och samarbetspartners också har en hållbarhetspolicy och att ni samarbetar med dem för att öka er hållbarhet. Exempelvis kan det vara att välja leverantörer som använder sig av förnybara energikällor eller att uppmuntra till återanvändning och återvinning av material.

Använd din röst

Använd er påverkan för att främja hållbarhet utanför ert eget företag. Kanske kan ni stödja organisationer som arbetar för att främja miljöskydd, eller delta i projekt för att minska klimatpåverkan eller att stödja andra sociala frågor som främjar hållbarhet.

Lär er mer om hållbarhet

Utbilda era anställda om hållbarhet och ett miljövänligt beteende för att främja en kultur av hållbarhet inom företaget.

Genom att vidta dessa åtgärder och ha en hållbarhetsstrategi för hela företaget kan ni minska er påverkan på miljön. Dessutom kan ni samtidigt förbättra er image och attraktivitet som arbetsgivare.

Nyfikna på vad vi valt som fokusområden? Vi arbetar som bäst med FNs mål #3, 10 ,12 och 13. Du kan också läsa mer om hur vi tänkte och gick tillväga här: En gemensam vision för en hållbar framtid – Så arbetar vi på Prodiem med hållbarhet

Har du funderingar eller frågor avseende våra mål, kontakta gärna mig så ska jag berätta mera om det.

Ida Wilson, Marknadskoordinator Prodiem

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.