Att en CFO-roll blir vakant kan ha flera orsaker. När ett rekryteringsbehov uppstår är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. Med vår erfarenhet av CFO-rekryteringar vet vi att det krävs några viktiga frågeställningar att reda ut för att lyckas.

  •  Kartlägg er organisation och behov med omsorg
  •  Ha modet att utmana era tankebanor!
  •  Tar ni hjälp att rekrytera, sök er samarbetspartner med omsorg

Den samarbetspartner som hjälper er att rekrytera måste självklart ha erfarenheten, men också en genuin förståelse för en financeorgansiation och inte minst även de, ha modet att utmana.

6 tips vid en CFO-rekrytering

Efter 20 års erfarenhet av rådgivning, rekrytering och konsulttillsättningar inom finance vet vi hur kritisk CFO-rollen är, det är faktiskt få roller som har så stor betydelse för en organisation som just CFO.

Står ni inför en rekrytering av en permanent CFO är besluten som ska fattas långt mycket större än om ni väljer en interimslösning. En interim CFO kan många gånger vara fördelaktigt, men är beslutet väl fattat att rekrytera måste hemläxan göras ordentligt, annars riskerar det att bli kostsamt för alla inblandade parter.

Innan ni påbörjar rekryteringsprocessen och väljer er samarbetspartner fundera gärna kring nedan 6 handfasta punkter. På så sätt så kommer ni vara väl förberedda innan rekryteringen påbörjas.

  1. Förväntas CFO bidra till strategi och affär eller förväntas framförallt struktur?
  2. Är det externa eller det interna fokuset mest avgörande?
  3. Branscherfarenhet – ett krav eller inte?
  4. Var uppmärksam på det som inte är självklart i en kravprofil.
  5. Erfarenhet vs. potential. Vad är verkligen kritiskt för att lyckas?
  6. Var observant på vilka personlighetstester er samarbetspartner gör.

Mer utförligt guide att ladda ned hittar du här. Givetvis kan vi tillsammans med er utarbeta en utförlig kravprofil baserad på ovan frågeställningar. Behöver ni hjälp med rekryteringen av er nya kollega eller behöver ni kanske bara lite stöttning, vi finns här! Om du vill läsa om hur vi gick tillväga vid tillsättningen av Söderberg & Partners CFO hittar du caset här.

Caroline Björk, affärsområdeschef Rekrytering
Per Wreding, affärsområdeschef Prodiem Executive