Vi har många kvalificerade och engagerade konsulter.
En typisk Financial Controller hos oss skulle vi beskriva så här:

Financial Controller, Martin 40 år

Martin är civilekonom och har arbetat som konsult sedan 7 år tillbaka.

Konsultuppdrag

Financial Controller, försäkringsbranschen
Martin ansvarade för månadsrapportering, budget och prognoser. Operativ i bokslut. Han har vidareutvecklat och effektiviserat kundens rapporteringsprocesser. Delaktig i implementation av ett nytt budget- och prognosverktyg.

Redovisningsansvarig, IT-företag
Martin var ansvarig för bolagets redovisning och rapportering, såväl intern som extern. Uppföljning av omsättning och resultat per affärsområde. Ansvarig för budget- och prognosprocesserna. Arbetat med månadsbokslut, resultatanalys, budget och prognoser och ad hoc-analyser. Kostnads- och intäktsuppföljning samt analys.

Financial Controller, försäkringsbranschen
Ansvarig controller för ett affärsområde. Arbetade med uppföljningar, budget och forecast. Koordinering av budget- och forecast-processerna. Martin var även delaktig i interna projekt inom ekonomifunktionen, t ex implementering av nytt ekonomisystem.

Redovisningsansvarig, retailbranschen
Martin ansvarade för redovisning och rapportering för den europeiska delen av verksamheten. Bland arbetsuppgifterna ingick upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut, rapportering till moderbolaget i Japan men även den externa rapporteringen, skatte- och inkomstdeklarationer.

Controller, mediabolag
Martin arbetade som Controller för två av fyra affärsområden inom koncernen. Fokus låg på uppföljning av finansiella nyckeltal, kassaflödesanalyser, budget och prognos. Han analyserade även resultatet månadsvis och rapporterade till CFO. Upprättade nya rutinbeskrivningar och checklistor för koncernens budgetarbete.

Anställningar

Revisor, revisions- och konsultföretag BIG4
Martin var revisionsansvarig för både privata och börsnoterade bolag inom olika branscher, med ansvar för att koordinera och styra revisionsteamet. Rollen innebar bl a att planera, dokumentera och rapportera revisionen. Revision, utredningar, analyser och granskning av intern kontroll. Bistå kunder i redovisningsfrågor. Att hjälpa kunder att implementera rutiner för att stärka den interna kontrollen. Martin klarade provet för auktorisation.

Sagt om Martin

”En mycket trevlig konsult som hjälpte oss att effektivisera våra processer. Vi kapade två dagar i vår rapporteringsprocess genom hans arbete.” 

”En effektiv analytiker som är mycket duktig på system.”

”Bred i sin kompetens, duktig på redovisningsregler och analytisk.”

 

Vem behöver ni?

Hör av dig till Maria eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Maria Gerle
Konsultansvarig
073-303 30 24