En medarbetare säger upp sig och den första tanken blir att lösa den uppkomna situationen snarast möjligt. De allra flesta chefer kan nog relatera till känslan av stress och lösningsfokus som den situationen frambringar. Den initiala tanken är ofta att ersätta medarbetaren med en liknande profil.

Som rekryteringskonsult eller konsultchef sitter vi inte helt sällan i möte tillsammans med rekryterande chef som spontant utbrister: ”Jag vill ha en ny Jenny!”. Vår fråga blir då: Varför? Kanske är Jenny helt optimal för rollen även i fortsättningen men samtidigt har ni redan haft en Jenny. Hur ser behovet ut nu och hur kommer det att se ut längre fram?

Stressa inte in i en rekrytering. När en vakans uppstår, ta god tid på er.

En rekryteringsprocess är ofta precis som det låter – en process. Det uppkommer i princip nästan alltid nya insikter och tankar hos alla under processens gång, vilket är fullt naturligt. Blir däremot justeringarna i kravprofilen för stora leder det till en utdragen och komplicerad rekryteringsprocess vilket sällan är önskvärt för någon part.

Se till att göra grundjobbet ordentligt. Gör en genomlysning i teamet. Diskutera internt vad ni tycker en framtida medarbetare bör ha för bakgrund och erfarenhet för att ta just er organisation till nästa nivå. Är alla medarbetare nöjda med sina roller eller är det någon som vill utvecklas och göra något nytt? Fundera även över vad organisationen eller teamet står inför. Det kanske kommer ställas helt andra krav på den kandidat som rekryteras? Rådfråga också er rekryteringspartner, våga vara öppen med era tankar om organisationen och framtiden.

Är behovet akut kan det vara klokt att tillfälligt anlita en interimskonsult. Det ger organisationen andrum att fundera igenom sitt långsiktiga behov. Många gånger kan också en erfaren interimskonsult bistå med värdefulla insikter och erfarenheter som hjälper er fram till rätt beslut.

Inget behov är så akut att det är värt en dyr felrekrytering.

Har ni funderingar kring rekrytering eller konsultlösningar? Varmt välkomna att höra av er.

Caroline Björk
Affärsområdeschef Rekrytering
Per Wreding
Affärsområdeschef Konsult

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.