1. En medarbetare säger upp sig vilket leder till att det finns en vakans att fylla

En konsult täcker vakansen och ni kan i lugn och ro parallellt med detta påbörja en rekrytering. För att få den bästa och mest hållbara lösningen är vår främsta rekommendation att hyra in en konsult parallellt som rekrytering av en permanent medarbetare pågår. Med en konsult på plats i organisationen kan ni i lugn och ro utvärdera såväl ert rekryteringsbehov som rekryteringspartner. Att stressa sig igenom en rekryteringsprocess är sällan en bra lösning. Välj gärna en leverantör som erbjuder både rekrytering och konsultuthyrning då detta vanligtvis blir den mest tids- och kostnadseffektiva lösningen.

2. En osäker marknad kräver mer flexibla lösningar

Många företag befinner sig idag i ett osäkert läge, men har ändå behov av att få in kompetens som saknas. I många fall är det inte en ny fast anställd medarbetare som behövs, utan en flexibel lösning med rätt kompetens. Här kan en insats gjord med hjälp av en konsult passa perfekt. En konsult kan stötta, om så bara för ett par veckor, om det bara är det som behövs, eller för en längre tidsperiod. Ni väljer själva uppdragets längd. Även om ni väljer att kontraktera en konsult på längre sikt, finns alltid möjligheten att säga upp kontraktet i förtid. Detta ger er möjligheten att snabbt kunna påverka såväl resurser som kostnader.

3. En medarbetare har suttit länge på sin roll och ska nu sluta

Att ha en kontinuitet i sin personal är alltid att föredra, men det finns svårigheter förknippat med långa anställningar. När en medarbetare har haft samma roll i många år, är det ofta svårt att värdera hur lång tid olika arbetsmoment bör ta. Ni vet hur lång tid en arbetsuppgift tar idag, men vet inte om det finns effektivare sätt att hantera arbetet på. Så, när en medarbetare som haft samma roll under många år slutar, är det ibland en fördel att anlita en konsult till samma roll. Konsulten kan då utvärdera rollen och ta reda på vilka kompetenser och egenskaper som rollen kräver för att bäst möta företagets behov i framtiden.

4. När ett stort ERP-projekt ska genomföras inom Finance

När Finance ska implementera ett nytt ERP-system anlitas ofta dyra projektledare. I vissa fall är det berättigat att ta hjälp utifrån men fundera gärna över om ni istället kan ta hjälp av intern personal. Det finns många olika anledningar till det. Era medarbetare har bäst koll på verksamheten och strukturen och är ofta positiva till att få delta i nya projekt vars utgång kommer att påverka deras vardag i arbetet. Befintlig personal finns dessutom kvar efter implementeringen vilket medför att efterarbetet underlättas väsentligt. Låt alltså befintlig personal delta i projekt och anlita istället konsulter för att täcka upp linjerollerna.

5. En ny roll ska rekryteras i teamet

Att skapa en ny roll i ett team och på första försöket rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens och personlighet, är inte alltid helt lätt. I det här läget finns det stora fördelar med att istället anlita en konsult. Med hjälp av en konsult kan ni prova lite olika inriktningar på en ny roll. Ni kan även få hjälp av konsulten att sätta rollen och även få råd vad som krävs av en framtida medarbetare för att manövrera rollen. Det är dyrt att göra en felrekrytering. Det handlar inte bara om att ni som arbetsgivare inte är nöjd med medarbetaren utan en felrekrytering kan även innebära att medarbetaren säger upp sig inom kort eftersom rollen inte blev vad denne förväntade sig. Givetvis ökar dessa risker när den aktuella rollen är ny i en organisation.

6. Mentorskap

En konsult kan agera som en mentor under en kort period/på deltid till någon som tar ett stort kliv uppåt i organisationen. Man kan till exempel tänka sig en Financial Controller som ska ta steget upp och få sitt första CFO-jobb. För denne kan det vara skönt att ha en senior f.d. CFO vid sin sida den första tiden som kan stötta och agera som en mentor. Att ha detta stöd inför en första delägarrapport eller en dragning inför styrelsen kan vara mycket värdefullt.

Stort lycka till!

Anna Abrahamsson
VD

Vill du veta mer om att hyra in en konsult?

Läs mer här, eller kontakta oss direkt.