Konsultmarknaden har de senaste åren varit i stark tillväxt med alltfler som valt att starta eget. Det är helt i linje med hur arbetsmarknaden förändrats när en ny typ av ekonomi vuxit fram. Fasta anställningar ersätts i större grad av tillfälliga uppdrag, där fokus ligger mer på flexibilitet, effektivitet och spetskompetens.

Få om ens någon hade dock kunnat ana vad som väntade oss våren 2020. I spåren av Corona har situationen på arbetsmarknaden förändrats. Många företag är idag under press och vissa branscher har det tufft. I skrivande stund har Sverige en arbetslöshet på 8,2 %, en siffra som enligt vissa bedömare kan komma att öka till det dubbla redan till hösten. Efter flera år av högkonjunktur när det periodvis funnits en brist på konsulter ser vi idag en förändring.

Det finns fortsatt mycket uppdrag ute på marknaden, men konkurrensen om uppdragen är hårdare. Som konsult blir det därför viktigare än någonsin att kunna navigera rätt för att hitta uppdrag och att agera rätt när möjligheten uppstår.


Att navigera rätt

Välj konsultförmedlare med omsorg
I oroliga tider som idag är få företag benägna att ta risk. De anlitar därför beprövade konsultförmedlare med vilka de har haft bra samarbete med tidigare. Väletablerade konsultförmedlare med upparbetade kundrelationer har därför större möjligheter att få uppdragen idag.

Var noga med att som konsult välja seriösa konsultförmedlare som du har förtroende för. Se dem som din samarbetspartner. En bra samarbetspartner bör ha varit verksamma länge på marknaden. De ska inte bara ha rätt uppdrag för dig, de ska också kunna marknadsföra dig på ett bra sätt mot en kund. Framförallt ska de ha förmågan och viljan att lära känna dig.

Försök att hålla dig till ett fåtal samarbetspartners, 2–3 st. Att kunna visa på återkommande uppdrag från samma samarbetspartner är ett kvitto på att du tidigare har gjort ett bra jobb. Vi märker att konsulter som håller sig till färre samarbetspartners inger ett större förtroende hos våra kunder jämfört med de som erbjuder sina tjänster till väldigt många. Gör därför din research noga och välj dina samarbetspartners med omsorg och fokus på långsiktiga relationer.

Se över ditt CV/Konsultpresentation
Var utförlig och tydlig när du skriver ditt CV. Var noga med att anpassa din presentation utifrån uppdraget – ändra om det behövs. Fråga gärna din samarbetspartner om du är osäker.

Håll dina samarbetspartners uppdaterade ett par gånger per år även om du inte har uppdrag via dem just då. Lär känna dina samarbetspartners och se till så att de känner dig. Fråga dem gärna vad dina styrkor är och vilka uppdrag de skulle presentera dig för. Uppdatera även din presentation på Linkedin med kontaktuppgifter. Många gånger går processen vid en konsulttillsättning väldigt fort, se därför till att visa tydligt när du är tillgänglig.

 

Att agera rätt

Konkurrensen är hård
Antalet konsultförmedlare, likt Prodiem har vuxit och det finns idag långt fler aktörer än vad det gjorde för bara ett par år sedan. Idag är det ovanligt att kunder hör av sig till EN konsultförmedlare, de kontaktar istället 2 till 3 samarbetspartners som, på ett par dagar, förväntas presentera konsulter till uppdraget. Kunden träffar därmed ett flertal konsulter från olika leverantörer i ett uppdrag. Detta medför inte bara en konkurrens mellan konsultförmedlarna, utan också en konkurrens mellan konsulterna.

Eftersom det i ett uppdrag vanligtvis bara sker ett möte mellan kunden och dig som konsult blir detta möte ofta avgörande. Se därför till att kunna skilja dig från mängden och att du kan marknadsföra dig och din kompetens på ett bra och tydligt sätt.

Var påläst och förberedd
Kom förberedd och var påläst om kunden inför presentationsmötet. Ställ krav på att din samarbetspartner tydligt kan redogöra för uppdraget och kundföretaget så att du får bästa möjliga förutsättningar. Tänk noga igenom innan vad som är dina styrkor i det potentiella uppdraget och vilka tidigare uppdrag och anställningar som är viktiga att ta upp. Fundera kring vad som gör dig och dina erfarenheter unik.

Visa intresse
Ett engagemang och genuint intresse för uppdraget ökar väsentligt dina möjligheter. Vid kundmötet, visa tydligt att du är intresserad av kundens verksamhet och av uppdraget. Ställ frågor och säg explicit att ”det här låter jätteintressant”, om det är så det känns.

Använd din feedback
Var noga med att få feedback från dina tidigare uppdrag direkt från kunden eller din samarbetspartner. Denna feedback kan du använda dig av vid möten inför nya uppdrag.

 

Tips på vägen

”Kan man ett affärssystem så kan man alla” – Nja. Vi möter emellanåt konsulter som inte kan svara på vilka affärssystem de har arbetat i. Se till att kunna redogöra för vilka system du har arbetat i och på vilken nivå. Var ärlig med din kompetens, det visar sig ganska snart om du inte varit helt uppriktig.

”Ekonomi är detsamma oavsett bransch” – Det är delvis sant men för att skilja dig från andra konsulter är det viktigt att du vet vilka utmaningar vissa branscher har ur ett ekonomi- och redovisningsmässigt perspektiv. Diskutera gärna detta med kunden, det bygger förtroende och gör att kunden känner sig trygg med dig.

”Kurser… hm, ja, jag har haft så mycket att göra de senaste åren” – Många konsulter är bra på vidareutbildning, men många kan också bli bättre. Som konsult är det nödvändigt att du håller dig á jour inom ditt område. Det ökar inte minst din konkurrenskraft. Utbudet av kurser online har aldrig varit större än det är just nu. Arbetar du t ex som konsult inom koncernredovisning men saknar erfarenhet inom t ex Cognos eller Aaro, gå en kurs. Det kan vara det som avgör om du får uppdraget eller inte.

”Ställ krav men var också ödmjuk” – Det händer att förväntningarna inte infrias på ett uppdrag, att det inte riktigt blev som det var tänkt från början. I dag kan förutsättningarna snabbt komma att ändras. Visa då på skicklighet och professionalism. Fundera kring vad du själv kan göra. Prata med din kontaktperson på uppdraget och se om ni kan diskutera er fram till en bra lösning. Ofta går det mesta att lösa med lite tålamod och en bra relation till sin uppdragsgivare.

Per Wreding
Affärsområdeschef Konsult

Kika på några av våra aktuella uppdrag och läs mer om Prodiem som partner här. Eller ansök direkt om en plats i vårt konsultnätverk!