Vi har lång erfarenhet av att arbeta med underkonsulter inom ekonomi, finans och HR. Under de senaste åren har fler och fler valt att starta eget vilket är otroligt kul! Konsultmarknaden har också vuxit och det finns många fler aktörer än vad det gjorde exempelvis för två år sedan. Idag är det ovanligt att kunder hör av sig till ETT konsultuthyrningsföretag. Kunderna väljer istället ofta ut 2 till 3 aktörer som får möjlighet att presentera konsulter, oftast redan inom ett par dagar. Idag är det inte ovanligt att kunden träffar 3–4 konsulter från olika konsultuthyrningsföretag för varje tänkt konsultuppdrag. Detta gör att det är större konkurrens om uppdragen och för dig som konsult är det viktigt att du skiljer dig från mängden och kan marknadsföra dig på ett bra sätt.

Välj ut ca 3 samarbetspartners som du har förtroende för. Gör ett strategiskt val när du väljer samarbetspartners/konsultuthyrningsföretag och välj seriösa sådana. De ska ha rätt uppdrag för dig, kunna marknadsföra dig på ett bra sätt och framförallt ha förmågan och viljan att lära känna dig. Om det går, försöka att hålla dig till max tre samarbetspartners. Vi har märkt att de konsulter som håller sig till färre samarbetspartners får ett försprång när det gäller att inge förtroende hos våra kunder, jämfört med de som erbjuder sina tjänster till väldigt många samarbetspartners. Gör därför din research noga, och välj dina samarbetspartners med omsorg och fokus på långsiktiga relationer!

Jobba på ditt CV/Konsultpresentation. Var utförlig när du skriver ditt CV och håll dina eventuella samarbetspartners uppdaterade minst 1–2 gånger per år även om du inte har uppdrag via dem just då. Lär känna dina samarbetspartners och se till så att de känner dig! Fråga dem gärna vad dina styrkor är och vilka uppdrag de skulle presentera dig för. Uppdatera även din presentation på Linkedin.

Var noga med att anpassa ditt CV utifrån uppdraget – försök att ändra om det behövs. Fråga gärna din samarbetspartner om du är osäker!

Få feedback från tidigare uppdrag! Var noga med att få feedback från dina tidigare uppdrag direkt från kunden eller din samarbetspartner på uppdragen. Detta kan du senare använda dig av vid nästa införsäljning på uppdrag.

Var påläst om kunden inför presentationsmötet. Ställ krav på din samarbetspartner att de är pålästa om kunden och att de kan berätta vad de vet om uppdraget, gruppen, företaget så att du kan göra en bra presentation. Kom förberedd till mötet. Tänk noga igenom innan vad som är dina styrkor i det potentiella uppdraget och vilka uppdrag och anställningar som är viktiga att ta upp.

Fundera på vad som gör dig och din erfarenhet unik.

Lite tips på vägen….

”Kan man ett affärssystem så kan man alla” – Nja. Vi möter ganska ofta konsulter på intervju som inte kan svara på vilka affärssystem de har arbetat i och säger ofta att ”kan man ett så kan man de flesta”. Detta är inget du ska säga till kunden du möter. Ha koll på vilka system du har arbetat i och på vilken nivå, detta kan ofta vara avgörande om kunden står och väljer mellan två konsulter.

”Ekonomi är detsamma oavsett bransch” – Det är delvis sant men för att skilja dig från dina konsultkollegor i branschen är det viktigt att du vet vilka utmaningar vissa branscher har ur ett ekonomi- och redovisningsmässigt perspektiv. Framför detta till kunden vid mötet, det gör att kunden känner en trygghet med dig.

”Kurser… hm, ja, jag har haft så mycket att göra de senaste 10 åren” – Bland de konsulter vi träffar dagligen är vissa bra på vidareutbildning, men många kan också bli bättre. Som konsult är det viktigt att du håller dig ajour inom området och detta gör också att du ökar din konkurrenskraft. Varför inte gå en kurs i Cognos eller Aaro om du är konsult inom koncernredovisning och inte har just dessa system i din erfarenhet? Detta kan vara avgörande om det är du som får uppdraget eller inte.

”Ställ krav men var också ödmjuk” – Vi möter ibland konsulter där förväntningarna inte infrias på uppdragen, att uppdraget inte riktigt har blivit så som det var tänkt från början. Ta på dig konsulthatten. Kan jag ändå finna mig i detta? Vad kan jag göra åt detta? Börja med att prata med din kontaktperson på uppdraget och se om ni kan diskutera er fram till en bra lösning. Ofta går allt att lösa bara man har lite tålamod och en bra relation till kunden.

Viktoria Simmingsköld
Försäljningschef, Grundare

Kika på några av våra aktuella uppdrag och läs mer om Prodiem som partner här. Eller ansök direkt om en plats i vårt konsultnätverk!