Att rekrytera för hållbarhetsroller kan vara både utmanande och spännande. Den gröna omställningen ställer nya kompetenskrav på ekonomiavdelningarna på större bolag, vilket märks inte minst av våra rekryteringskonsulter på Prodiem. Med nya lagkrav och ökad medvetenhet om miljö och socialt ansvarstagande växer efterfrågan på kompetenta kandidater inom området. Men att hitta rätt personer med rätt kunskaper och erfarenheter kan vara en svår uppgift.

I en intervju med Agnes, en av våra rekryteringskonsulter som specialiserar sig på hållbarhetsroller, diskuterar vi vilka profiler som är vanligast att man rekryterar just nu och vilka utmaningar som finns. Vi pratade också om vad som är roligt med att arbeta med hållbarhetsrekrytering och varför det är ett viktigt område för att bidra till en bättre värld.

Agnes, du är av våra rekryteringskonsulter som jobbar med just hållbarhetsrollerna hos oss på Prodiem. Vilka profiler är vanligast att man rekryterar just nu?

Hållbarhetskompetens kan komma från en mängd olika bakgrunder och profiler. Vanligt förekommande är att sökande eller de kandidater vi söker upp har arbetat på konsultbolag med fokus på hållbarhetsstrategier och redovisning, eller att de har revisorsbakgrund med erfarenhet av att granska hållbarhetsrapporter. Ytterligare en vanlig profil är att ha erfarenhet av att arbeta som hållbarhetscontroller och man bara vill byta jobb till ett annat företag eller annan bransch. Den vanligaste rollen vi får som uppdrag att söka till nu är just hållbarhetscontroller och hållbarhetschef.

Kan du berätta om utmaningarna?

En av de största utmaningarna är att efterfrågan på hållbarhetskompetens inte alltid matchar utbudet. Även om kompetensen blir alltmer vanlig och växer, så innebär det att personer med rätt kunskaper är relativt juniora. Dessutom är dessa kandidater högt eftertraktade eftersom nya lagkrav driver på efterfrågan ytterligare. Detta har visat sig vara den mest utmanande aspekten av rekryteringsprocessen inom dessa roller.

Är det lätt att hitta ekonomer med rätt kompetens?

Nej, att hitta personer med rätt kompetens inom hållbarhetsredovisning är inte alltid enkelt. Det beror till stor del på att många som arbetar inom detta område inte har detta uttryckligen angivet i sin titel eller befattningsbeskrivning, vilket gör det svårare att identifiera dem. Till exempel kan en person som idag arbetar som Financial Controller faktiskt ha kompetens inom hållbarhetsredovisning, men det framgår inte tydligt av deras befattningstitel eller kompetensområden. Detta kan göra det svårt för oss rekryterare att hitta personer med den rätta kompetensen.

Finns det många kandidater som söker jobb inom hållbarhet?

Ja, det finns många som söker jobb inom hållbarhet eftersom det är ett yrke som attraherar många som vill bidra till någonting gott och meningsfullt. Men inte alla har tillräckligt med erfarenhet inom området, vilket göra att det inte alltid är lika många som är relevanta för de roller som vi söker till. På det sättet är det inte lika många som vi vill att det ska vara.

Vad har ekonomer med hållbarhetskunskap för bakgrund?

När det gäller utbildningar för att arbeta med hållbarhet finns det flera olika vägar att gå. Ekonomiutbildningar med inriktning på hållbarhet kan vara en bra väg. Dessa utbildningar ger kunskaper om hållbarhet inom ekonomiska och juridiska ramverk, och inkluderar vanligtvis ämnen som hållbarhetsredovisning, hållbarhetsstrategier och hållbarhetsledning. En annan väg kan vara en ingenjörsutbildning med inriktning på hållbarhet.

Kan du berätta vad som är roligast med att jobba mot dessa roller?

Det roligaste med att rekrytera hållbarhetsroller är att man får arbeta med personer som brinner för att göra skillnad och bidra till en bättre värld. Det är inspirerande att se hur engagerade och kunniga dessa kandidater är när det kommer till hållbarhet och det ger en känsla av att man faktiskt kan göra skillnad genom sitt arbete. Samtidigt är det också utmanande eftersom det är en kompetens som är relativt ny och efterfrågan är hög vilket gör att det kan vara svårt att hitta rätt kandidater med erfarenhet och rätt kompetensprofil.

Kan det vara en bra idé att gå åt detta håll om man planerar att arbeta inom ekonomi/finans?

Absolut! Det här är en kompetens som växer och det kommer fler och fler jobb inom hållbarhet. Vill du arbeta inom ekonomi/finans men samtidigt bidra med något viktigt så är det helt rätt väg att gå. Det många kandidater även uppskattar är att man får vara med och bygga upp någonting. Det är inte många arbetsplatser som säger “såhär har vi alltid gjort” när det kommer till hållbarhetsfrågan. Eftersom det inte riktigt fungerar så. Här får man verkligen vara med att påverka och bidra.

Agnes Hallén, Rekryteringskonsult
Ida Wilson, Marknadskoordinator

Vill du veta mer om roller inom hållbarhet? Kontakta oss så berättar vi mer. Är du kandidat och har läst denna artikel så kan vi tipsa om vår öppna ansökan till rollen som Hållbarhetscontroller och/eller Hållbarhetschef som du hittar här.