97% är nöjda eller mycket nöjda med vår förmåga att snabbt återkoppla på frågor*

Hittar ni rätt kandidater? En rekrytering är en långsiktig och strategisk investering. Den ska inte bara täcka ert aktuella kompetensbehov, utan även bidra till bolagets utveckling över tid. En felrekrytering kan bli kostsam i både tid och pengar. Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen och återkopplar så att du kan känna dig trygg. Vår erfarenhet är att en kvalitetssäkrad process, lång erfarenhet inom ekonomi, finans och HR samt gedigen research är nyckeln till en långsiktig och framgångsrik rekrytering.

Idag handlar det om att attrahera kandidaterna. Detta gör vi bland annat genom att lyfta fram ert varumärke på ett bra sätt och ha en tät dialog med våra kandidater. Vårt nätverk består av högpresterande och specialiserade kandidater inom ekonomi, finans och HR.  

Varför rekrytera genom oss?

  • Vår specialisering inom ekonomi, finans och HR. Vi har ett stort nätverk.
  • Vi tar hand om våra kandidater – Återkoppling är A och O för oss.
  • Vi lägger stort fokus på kandidaternas personliga egenskaper.

*Enligt kundundersökningen 2019, i samarbete med Novus

Vad uppskattar kunderna med Prodiem?**

”Prodiem är personliga, intresserade, engagerade. Utmanar i tanke och kravprofil. Följer upp. Prodiem arbetar på ett sätt som passar mig bra och de är rädda om både kandidat och uppdragsgivare. Ingen massproduktion.” 

**Citat från kundundersökningen 2019, i samarbete med Novus

Berätta om era utmaningar. Vi hjälper dig vidare. 

Hör av dig till Caroline eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Caroline Björk
Affärsområdeschef Rekrytering
073-303 34 66

Referenser

Hur ser ert behov ut?  Kontakta oss och beskriv ditt uppdrag här. 

På Strömma värdesätter man personlighet lika högt som fackkunskap

Det anrika Strömma Turism & Sjöfart är ett av Nordens största upplevelseföretag och erbjuder upplevelser, aktiviteter och nöjen för möten och fritid. ”Det som driver våra affärer framåt, är att hitta personer som passar och har en personlig inställning som stämmer överens med företagets.” säger Claes Stocklassa, CFO på Strömma. Läs mer

Medarbetarnas kompetens är SEK:s verktyg för att lyckas

SEK, Svensk Exportkredit, har som uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Genom att stärka företagens konkurrenskraft vill man bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Det är ett arbete som kräver hög kompetens för att kunna beskrivas och hanteras enkelt och effektivt. Läs mer

”Prodiem är proaktiva, engagerade och pålästa."

"Det jag uppskattar med samarbetet är den tydliga kartläggningen av kvalifikationer och personliga egenskaper. Kartläggningsprocessen utmanar oss som kunder i att bestämma oss för vad vi faktiskt söker för profil. Resultatet blir att vi får en mycket spetsigare bild av kriterier och egenskaper.”

/Nina Holtenius, HR Manager, EQT

Här är kompetensutveckling en vinnande match

Swedish Match arbetar mot en tydlig vision att stärka sin position som ledare inom rökfri tobak; en ansvarstagande och trovärdig samhällsaktör med internationell närvaro, stark kultur samt hög innovationskraft. En vision som ställer stora krav på medarbetarnas kompetensutveckling och kunskapslyft. Läs mer

Kan vi rekrytera den kompetens du söker? Klicka HÄR.

Ekonomi

• CFO
• Ekonomichef
• Redovisningschef
• Redovisningsansvarig
• Redovisningekonom
• Koncernredovisningschef
• Koncernredovisningsekonom
• Controllerchef
• Financial Controller
• Business Controller
• Group Controller
• Internkontroll
• Regelverksspecialist
• Systemekonom

Finans

• Treasury
• Risk
• M & A
• Skatt
• Middle Office

HR

• HR Chef
• HR Business Partner
• HR Specialist
• HR Controller
• Lönechef
• Lönespecialist
• Löneadministratör
• Systemansvarig Lön
• Lönekonsult

Så fungerar det

Vi använder oss av en gedigen och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Kontakta oss så berättar vi mer.

Målet är att hitta den bästa kandidaten till dig, men även att du ska känna dig trygg genom hela rekryteringsprocessen. Vi ansvarar för:

1
UPPSTARTSMÖTE

Framtagning av företagspresentation, befattningsbeskrivning och kravprofil. Genomgång av tidplan för rekryteringsprocessen.

2
UPPRÄTTANDE AV DOKUMENT

Utifrån uppstartsmötet ansvarar vi för att ta fram relevanta dokument för en bra presentation till våra kandidater.

3
SÖK

Vi söker i vårt egna nätverk samt externa nätverk. Kandidaterna kartläggs och kontaktas utifrån den kravprofilen vi har kommit överens om med kunden.

4
INTERVJUER

Vi genomför en strukturerad intervju.

5
MATCHNING

Matchning görs med hänsyn till såväl bakgrund som personliga egenskaper.

6
TESTER

Vi använder oss av personlighetstestet OPTO och det logiskt-, analytiska testet ACE (Master Management).

7
REFERENSTAGNING OCH BAKGRUNDSKONTROLLER

Vi tar alltid minst två referenser på slutkandidat. Av oss får kunden en skriftlig referensrapport.

8
ANSTÄLLNING

Vi är ett stöd i anställningsförfarandet men det är kunden som ger erbjudandet till kandidaten.

9
UTVÄRDERING

Efter tre månades anställningstid gör vi en utvärdering både med kund och kandidat.

Vi är stolta över att nästan alla våra kunder är återkommande. Vi tycker att det är den bästa rekommendationen.