2019 anlitade vi Novus för att göra en kundundersökning åt oss, och vi fick ett strålande resultat! Novus, som är proffs på undersökningar, var då helt exalterade över att få leverera ett sådant fantastiskt resultat. I våras kände vi att det var hög tid att ta pulsen på våra kunder igen och få en klar syn över vad vi faktiskt levererar just nu, 2022.

Som alla vet har det hänt massor sedan 2019, en pandemi, ökad digitalisering och oroligheter i världen. Av dessa förklarliga skäl fick vi ändra sättet vi jobbade på och en av de utmaningar som varit tuffast för oss är att vi alltid värnat om att träffa våra kunder fysiskt. Jag ska vara uppriktig, jag har varit orolig att detta skulle resultera i att våra kunder blev mindre nöjda med oss, nu när vi inte kunnat ha samma fysiska närvaro.

Något annat vi var helt oförberedda på och aldrig kunnat drömma om var att det samtidigt som det vällde in en pandemi även blev två år av otrolig tillväxt! Under 2020 och 2021 fick vi in 90 nya varumärken som kunder. I takt med det blev jag också fundersam om vi skulle hinna ta hand om alla de fina kunder vi redan har sedan många år, och de nya kunderna, gillade de oss trots att vi aldrig träffats? Har vi lyckats behålla den kvalitet som jag och mina kollegor är så stolta över, den som kännetecknar Prodiem? Jag var osäker och därför var jag lite nervös när vi fick resultatet för 2022.

Vi fick en chock!

Jag och mina kollegor fick en (positiv) chock, och det kom en liten tår till och med när Novus presenterade resultatet. Vi fick veta att vi fortfarande gör något riktigt bra, varje dag! Ett kvitto på att våra kunder upplever kvalitet, bemötande, professionalism och återkoppling, precis det som Prodiem vill stå för. Vi fick ett NKI på 88,4! (Branschens NKI ligger på 70,7*)

Men vad är det då som gör att Prodiem får ett sådan högt NKI? Några styrkor som lyftes av nästan alla tillfrågade i kundundersökningen (samma som 2019) var följande:

  • Att lyssna in era behov och önskemål – 99% var mycket eller ganska nöjda.
  • Att snabbt återkoppla på frågor – 98% var mycket eller ganska nöjda.
  • Att hitta de bästa lösningarna för ert företag – 94% var mycket eller ganska nöjda.

På frågan om helhetsintrycket av kontaktpersonerna på Prodiem när det gäller att vara kompetent, hjälpsam och genuint intresserad så svarade 95-96% att de var mycket eller ganska nöjda. Något annat som kom fram och som vi nu känner ett lugn inför är att hela tre av fyra kunder faktiskt föredrar en kombination av digitala och fysiska möten. Vi lyssnar på det och kommer att fortsatt låta er få bestämma vad som passar bäst.

Hur har vi lyckats med att komma dit vi har kommit och hur tar vi oss vidare?

Det är en extrem konkurrens i vår bransch och ibland kan det blåsa hårt, men tack vare våra medarbetare, vår teamanda har vi lyckats.

Vi har under senaste tiden satsat mer på att utveckla oss, särskilt på det digitala planet. Samtidigt som vi utvecklas, så vet vi att det viktigaste är att bibehålla den kvalitet som vi gång på gång får feedback på att vi faktiskt levererar och står för i vår bransch. Vi tror verkligen att när personligheten klaffar, det är då som magi uppstår. Kvaliteten ska synas och kännas i allt vi gör, från våra rekryterings- och konsultprocesser till våra relationer. Att upprätthålla en hög kvalitet i alla led, det är Prodiem och kommer alltid att vara.

Tack till alla er kunder, kandidater och konsulter som gör oss så här bra!

Viktoria Simmingsköld
Försäljning- och marknad, Grundare

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

*Källa: Svenskt Kvalitetsindex