Precis innan sommaren presenterade Novus resultatet av en genomförd kundundersökning för oss. Novus var helt exalterade över att få leverera ett sådant fantastiskt resultat medan jag och Viktoria mest kände oss nöjda över att våra kunder uppfattar oss så som vi vill bli uppfattade. Vi fick en check på att vi på Prodiem gör något riktigt bra, varje dag.

Vi fick ett NKI på 88,5!

Visst, vi förstod att det var ett bra resultat, men vi satt båda där och funderade kring varför vi inte låg över 90 i alla fall? När vi sen fick informationen om att snittet i branschen ligger på 69,3* kändes det lite bättre, och när vi även fick bekräftat från vår nya styrelseordförande att det var ett jättehögt NKI kunde vi tillåta oss att känna oss lite nöjda.

Men vad är det då som gör att Prodiem får ett sådan högt NKI? Några styrkor som lyftes av nästan alla tillfrågade i kundundersökningen var följande:

  • Att lyssna in era behov och önskemål – 99% var mycket eller ganska nöjda.
  • Att snabbt återkoppla på frågor – 97% var mycket eller ganska nöjda.
  • Att hitta de bästa lösningarna för ert företag – 96% var mycket eller ganska nöjda.

Så klart är vi oerhört stolta över detta resultat. Vad jag nu i skrivandets stund sitter och funderar på, är vad vi nu ska göra för att upprätthålla den här nivån och bli ännu bättre.

  • Vi behöver kontinuerligt arbeta med Prodiems företagskultur och våra värderingar. När alla medarbetare förstår, relaterar till och agerar utifrån den värdegrund som vi vill stå på – då blir det riktigt bra! Då är jag övertygad om att vi kan bibehålla ett bra resultat i framtida kundundersökningar och kanske t o m bli ännu bättre.
  • Lika viktigt är det att bibehålla den kvalitet som vi gång på gång får feedback på att vi faktiskt levererar och står för, i vår bransch. Att upprätthålla en hög kvalitet i alla led. Kvaliteten ska synas och kännas i allt från våra skriftliga dokument till kund, kandidat och konsult likväl som i hur vi hanterar våra relationer. Och självklart även i matchningen mellan kund och kandidat samt kund och konsult.

Men kvalitet kostar pengar. Ett orosmoln i rekryterings- och konsultbranschen är att det finns en extrem spännvidd på seriositet och kvalitet. Det är en starkt säljfokuserad bransch med i vissa avseende tillgång till snabba och mycket pengar. Därmed finns en tendens hos vissa aktörer i branschen att vara mer fokuserade på kortsiktigt sälj, snabba pengar, än att göra den ultimata matchningen mellan kandidat/konsult och kund. Prodiem tror dock på den ultimata matchningen snarare än snabba pengar. Vi värnar om vår kvalitet, och tror att det är rätt väg att gå i det långa loppet – att skapa ett ansvarsfullt och hållbart företagande.

Så 88,5 i NKI – detta är siffror som vi är väldigt stolta över! Men taget ur sitt sammanhang – utan jämförelse och utan input från externa parter med en gedigen erfarenhet av den här sortens undersökningar – är det ingen siffra som vi hade valt att stoltsera med. För vi vill vara 100% i alla lägen! Jag antar att det är denna vilja och detta driv som dagligen driver oss på Prodiem framåt, mot 100%.

Anna Abrahamsson
vd Prodiem

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

*Källa: Svenskt Kvalitetsindex