Här är kompetensutveckling en vinnande match

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande rökfria tobaksvaror och tändprodukter under visionen att skapa en värld utan cigaretter. Med anor från tidigt 1900-tal har verksamheten varit en viktig del av svensk industri och genom olika europeiska och amerikanska förvärv idag vuxit till en internationellt framgångsrik koncern.

Swedish Match arbetar mot en tydlig vision att stärka sin position som ledare inom rökfri tobak; en ansvarstagande och trovärdig samhällsaktör med internationell närvaro, stark kultur samt hög innovationskraft. Verksamhetsfokus ligger därför väldigt starkt inom just områdena kring snabbrörlighet, innovation och att ständigt vara på tå – vilket ställer stora krav på medarbetarnas kompetensutveckling och kunskapslyft.

På Swedish Match är det hög fokus på jämställdhet och målet är en 50-procentig könsfördelning på alla slutkandidater. För drygt två år sedan genomförde Swedish Match en rekryteringsprocess för en ekonomitjänst där det var för få kvinnliga slutkandidater. För att uppnå målet med jämn könsfördelning inleddes därför ett samarbete med Prodiem som presenterade den mest kreativa lösningen. Det blev starten på ett mycket framgångsrikt samarbete och har resulterat i en rad ytterligare rekryteringar de senaste två åren.

– Prodiem har blivit lite av en speaking partner som vi kan rådfråga kring vårt rekryteringsbehov i stort inom ekonomi och HR, vilken typ av kompetens som vi bör titta vidare på och då alltid med vår affär i fokus, berättar Elisabeth Elvegård, Vice President Organization Development på Swedish Match.

Affärsdriven rekrytering och kompetensutveckling
På Swedish Match är visionen en värld utan cigaretter och värderingarna passion, ägarskap, innovation och kvalitet, i stort fokus. Som en del av Swedish Match vinnande lag förväntas medarbetarna vara engagerade, motiverade och högpresterande medspelare. Ett vinnande lag består av rätt person på rätt position vid rätt tidpunkt. Ett led i strategin att hitta och rekrytera nya talanger och kompetenser inom utvalda nyckelområden inom verksamheten är en viktig del i samarbetet med Prodiem.

– Många organisationer har ett inifrån-ut perspektiv och individfokus när man pratar om kompetensutveckling, och utgår ifrån medarbetares behov, säger Elisabeth. På Swedish Match har vi alltid affären och verksamhetsmålen som motor i organisationens och medarbetarens utveckling, och vänder därför på perspektivet med affären i fokus.

– Prodiem har varit en mycket bra samarbetspartner för oss från start – vi upplevde att vi fick stor förståelse för vår strategi och affärsfokus. Vi har fått en affärsmässig förståelse och en professionell dialog med tydlig återkoppling längs vägen. Idag ser vi Prodiem som både samarbetspartner och leverantör, och ser fram emot ett fortsatt samarbete framöver, avslutar Elisabeth Elvegård. 

Om Swedish Match

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena snus och moist snuff, övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande ­produkter). Med visionen En värld utan cigaretter skapar Swedish Match aktieägarvärde genom att erbjuda tobakskonsumenter uppskattade produkter av högsta kvalitet på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer på www.swedishmatch.se