17 Nätverket expanderar och presenterar nya medlemmar i Almedalen!

Prodiems grundare Viktoria Simmingsköld blir invald i första omgången i 17 Nätverket. Nätverket ha vuxit i snabb takt utifrån de ursprungliga grundarna till 32 kvinnor – alla med den gemensamma erfarenheten att framgångsrikt startat och drivit upp bolag till en omsättning på minst 50 miljoner sek/ år.

Nätverket drivs av en vision att se lika många framgångsrika kvinnor som män i affärslivet som äger och driver företag med betydande omsättning och resultat. 17 Nätverkets medlemmar är alla framgångsrika förebilder som skapar tillväxt och arbetstillfällen. De är kreatörer och entreprenörer som med ett stort driv tillsammans bygger en plattform för att fler kvinnor ska nå affärsmässig framgång i stor skala.

” Jag är otroligt stolt över att ha blivit invald i 17 Nätverket. Tillsammans ska vi bidra med våra erfarenheter att inspirera andra kvinnor att våga äga och bygga stora företag. Många vill vara egenföretagare idag. Det ska vara lätt i Sverige att starta företag men det måste också bli enklare och tryggare att bygga större företag, speciellt som kvinna, och våga detta! Jag blev väldigt inspirerad och taggad när jag såg vilka framgångsrika kvinnor som blivit invalda i nätverket – men vi ska naturligtvis bli fler som vill bygga stort tillsammans! Målet är självklart att lika många kvinnor som män ska äga och driva företag.”, kommenterar Viktoria Simmingsköld.

Om 17 Nätverket:
17 är ett exklusivt nätverk för kvinnor som har startat, äger och leder större bolag som omsätter minst 50 MSEK/år. Syftet med 17 Nätverket är att synliggöra kvinnor som startat, äger, leder eller har ägt större företag. Vi vill inspirera kvinnor att vilja driva stora företag.

”Vi är drivna. Vi är tuffa. Vi är förebilder och vi är framtiden. Vi skapar framgång och vi skapar arbete. Vi är kreatörer och entreprenörer, och tillsammans skapar vi en plattform för att fler kvinnor ska nå affärsmässig framgång. Vi är 17 Nätverket”.

Om Prodiem:
Prodiem erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som går in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av professionalism, proaktivitet och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Kontaktperson: Viktoria Simmingsköld, viktoria.simmingskold@prodiem.se, 070-999 97 01.