Det är dags att reflektera över det senaste året, en resa lika utmanande som inspirerande. Ett år som inte bara testat gränser utan även förstärkt den organisation vi vill vara – en pålitlig samarbetspartner som rekryterar på egenskaperna energi, vilja, förmåga och mod. Med integriteten att säga nej när det inte känns helt rätt.

Rekryteringsbranschen förändras ständigt och vi tror att flexibilitet men även insikt är nyckeln till framgång. Under det gångna året har vi investerat tid och energi på att förstärka kundtänket inom vår organisation. Utveckling och ökad förståelse för våra kunders behov har alltid varit en central del av Prodiem, men under 2023 desto mer. Och genom att verkligen sätta kunden i fokus har vi inte bara växt som företag utan har också djupdykt i försäljningsprocessens alla skeden.

Ett exceptionellt år och stärkt position

Året som har gått har utmärkt sig på många sätt. Vi har inte bara navigerat genom den rådande ekonomiska osäkerheten, utan har även fortsatt att befästa vår ställning som en pålitlig och respekterad aktör.

Under året har vi noterat att kandidater har varit något mer försiktiga när det gäller att byta jobb. Trots detta har vi lyckats behålla vår starka position genom att erbjuda trygghet, kvalitet och en genomgående professionell hantering av rekryteringsprocessen. Vårt fokus ligger på att säkerställa nöjdhet hos både kunder, kandidater och konsulter.

Att våga hålla på kvalitet i lågkonjunktur

Vi är inte bara en samarbetspartner, rekrytering och interimslösningar är vår största passion. Tyvärr missar vissa kunder ibland att betrakta rekryteringsprocessen som en strategisk del, särskilt under lågkonjunktur. I sin brådska att finna lösningar testar de olika metoder, hoppas på snabbhet och låga kostnader. Detta kan dessvärre leda till felrekryteringar, vilket i slutändan blir kostsamt.

Vi har modet att säga nej till upplägg som inte främjar kvalitet och som vi inte fullt ut tror på. I detta viktiga arbete är det avgörande att både vi och kunden delar ansvaret för att hålla uppe kvaliteten hela vägen. Vi utgör två parter som båda drar nytta av stabila och tillförlitliga affärsupplägg.

Sammanhållning och gemenskap

Vi har överlevt kriser förr, inklusive lågkonjunkturen 2009 och pandemiåren. Under dessa prövningar har vi alltid agerat som ett sammanhållet team, vilket vi fortsätter göra. I större företag kanske du bara är en siffra i statistiken, en ”head count”, men inom ett mindre bolag är du mer än det – du är en del av gemenskapen.

Vi är just nu ett fantastiskt team på Prodiem, som dagligen gör skillnad och utvecklas tillsammans. Vi är ett team med olika perspektiv och förmågor, och det är genom dessa som vi som företag hjälper våra kunder, på riktigt.

Förtroende, relationer och integritet fortsätter vara viktigt

Inom vår nisch i branschen är Prodiem välkänt och vår närvaro på marknaden har förstärkts under det senaste året och vi har blivit mer kända och synliga för både kandidater och konsulter. Det ser vi som en indikation på att vårt långsiktiga, relationsbyggande arbete ger resultat.

Sammanfattningsvis har detta år varit en resa av förändring och anpassning för oss på Prodiem. Vårt fokus på varumärkesstyrka, kundtänk och långsiktiga relationer kommer fortsätta vara den drivande kraften bakom vår framgång.

Nu ser vi framåt och spånar på år 2024, där vi tror att förtroende och integritet kommer spela en stor roll, liksom gott samarbete med medarbetare, kunder, konsulter och kandidater. Vi ses nästa år!

Anna Abrahamsson, VD
Viktoria Simmingsköld, Försäljnings- och Marknadschef, Grundare

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.