De senaste åren har det skett många skiftningar inom rekryteringsbranschen och flera olika trender har urskilt sig på kandidat- och kundmarknaden. Vi är i kontakt med kunder och kandidater varje dag och behöver ta hänsyn till allas behov för att skapa en så lyckad match som möjligt. Vi bestämde oss för att göra en kartläggning av de förändringar vi sett. Detta blogginlägg redogör för de 8 trender som urskiljer sig på arbetsmarknaden 2023 enligt oss.

1. Det går snabbt

Vi har precis gått in i hösten 2023 och arbetsmarknaden är snabbrörlig och ser inte ut som den gjorde för ett par år sedan. En tydlig utveckling som skett senaste åren är att kandidater byter jobb oftare, och det är inte ovanligt att vara med i flera rekryteringsprocesser samtidigt. Redan tidigt i rekryteringsprocessen blir det viktigt att hantera detta tempo, både som rekryteringsföretag och kund. Den stora digitaliseringsövergången som skedde under pandemin har underlättat, den ger alla en möjlighet att vara mer flexibla och tidseffektiva.

2. Flexibilitet och ersättning högt på agendan

En av våra spaningar visar att det inte längre enbart är rollen och dess arbetsuppgifter som lockar kandidaten. I större utsträckning är det fler aspekter som spelar in, och som kandidaten på dagens arbetsmarknad värdesätter vid ett byte av tjänst och bolag. Vi gjorde en undersökning på LinkedIn tidigare i år som visar att ersättningsnivå och flexibilitet idag tenderar att vara avgörande när kandidater ska byta tjänst.

3. Hybridarbete

Det skapades ett skifte på arbetsmarknaden under Covid-19 där flera företag var tvungna att ställa om till en mer hybrid arbetsmiljö. Alla vet nu att det i stor utsträckning fungerar bra, och det har resulterat i högre krav på flexibilitet. Vi spår att denna trend fortsätter att vara ett av de viktigaste kraven på dagens arbetsmarknad vid byte av tjänst, och att denna ”trend” blir beständig. Att inte erbjuda flexibilitet kan komma att upplevas som omodernt.

4. Geografi

Det som ytterligare kan tilläggas vid aspekten kring var arbetet ska utföras är att kandidater även överväger vart kontoret är beläget geografiskt. Pandemin och bekvämligheten kring hybridarbete har även lett till att man gärna vill ha en smidig och kort resväg till kontoret.

5. Trygghet, en viktig aspekt

Allt tidigare i rekryteringsprocessen ställer kandidater frågor kring anställningstyp (provanställning), vilket är till följd av rådande omständigheter i omvärlden. Vi ser en viss tendens hos vissa kandidater att man vill ”sitta lite lugnt i båten”. Färre kandidater byter arbetsgivare om rollen innebär en provanställning under en viss period, då de värdesätter en trygg och fast anställning framför en potentiell provanställning. Inflationen används också mer och mer som ett argument i lönediskussion.

6.Vad kännetecknar en eftertraktad arbetsgivare 2023?

En utveckling senaste åren som vi också ser är att det är kandidaternas marknad, snarare än arbetsgivarnas. Nu mer än någonsin är det betydande vad man som bolag bidrar med till samhället och vilka värderingar man står för. Kandidater på arbetsmarknaden 2023 är mer pålästa kring andra perspektiv än bara bolaget i sig, vilket påverkar vad som eftertraktas hos en arbetsgivare. Det som var aktuellt för ett par år sedan behöver inte nödvändigtvis vara lika eftertraktat idag, och 2023 är det fler dimensioner än någonsin som spelar in.

7. Hållbarhet och vision

Några exempel som adderas på kandidatens kravlista idag är företagets hållbarhetsarbete, produkt/tjänst och vision/mission. Trenden indikerar att fler är mer måna om vad för typ av organisation man blir en del av. Denna trend påvisar att både kandidater och företag är mer eftertänksamma och måna om att en nyanställning ska bli rätt. Förhoppningsvis blir en positiv följd av detta att antalet felrekryteringar minskar, och företag får en större chans att behålla stark kompetens längre.

8. Bransch

Till sist har vi också uppmärksammat att “stabila och trygga” företag är mer attraktiva nu i jämförelsevis med startup- och techbolag, vilka var de mest attraktiva för några år sedan.

Sammanfattningsvis är en lyckad rekrytering ett komplext pussel som kräver sina resurser – det är många komponenter som behöver falla på plats. Vi lämnar trendspaningen en stund och blickar framåt. Vi ser att en del företag varslar och omorganiserar, vilket kan innebära att det finns fler kandidater att tillgå vid en rekryteringsprocess.

I våra samtal med kunder och hur man tror att världsläget förändras så ser vi också att det finns flera faktorer som gör att kandidatförsörjningen lättar upp framöver. Funderar du som arbetsgivare på att anställa kan det vara en bra tid under 2023/2024 att rekrytera. Stabila och trygga medarbetare i bolaget kan bli din viktigaste tillgång i en allt mer snabbföränderlig omvärld. Behovet av konsulttjänster tror vi förblir oförändrändrat. En konsult kan det finnas ett behov av vid många olika tillfällen som exempelvis att lösa en vakans, ett glapp mellan två anställningar eller en föräldraledighet. Konsulter kan också hjälpa till med ett projekt, som att till exempel upphandla ett system, införa nya rutiner och processer eller effektivisera rapporteringen.

Vi som kartlagt denna spaning är  Jakob Altensten, Linnea Svensson och Sofia Gleistedt

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.