För att matchningen mellan kandidat och företag ska bli så bra som möjligt används tester under rekryteringsprocessen. Testerna ger oss större förståelse för dig som person och hjälper oss att fatta välgrundade beslut. Vi behöver ta reda på vem som är bäst lämpad för en specifik roll och för att matcha rätt person med rätt jobb. Testerna ger även en mer objektiv bedömning av din förmåga, kunskap och personlighet. Med testerna får vi också reda på om du har rätt förutsättningar för att lyckas i rollen. Detta ökar chanserna att du som blir anställd kommer att trivas hos din nya arbetsgivare. 

Förbered dig inför nästa steg i din rekryteringsprocess – tester

Testverktygen vi använder oss av

Vi använder oss av Assessios testverktyg MAP och Matrigma som grundar sig i verifierad vetenskap och är baserade på den senaste forskningen inom arbetspsykologi.

Matrigma är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test som mäter generell begåvning, förmågan att se samband och mönster, abstrakt logiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Genom att göra dessa bedömningar kan Matrigma förutsäga en persons framtida arbetsprestation, inlärningsförmåga, effektivitet i arbetet samt förmågan att hantera ny information och anpassa sig till nya situationer.

MAP är ett personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Det undersöker olika dimensioner av personlighet som öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och emotionell stabilitet. Genom att mäta dessa faktorer ger testet insikter om en persons arbetsrelaterade beteenden och egenskaper som kan påverka prestation inom olika områden. Det ger en objektiv och omfattande bedömning av en individs egenskaper på flera nivåer.

Tips inför genomförande av tester

För att ge dig bästa möjliga förutsättningar rekommenderar vi att du:

  • Är utvilad
  • Sitter ostört
  • Har en bra internetuppkoppling

Läs noggrant igenom instruktionerna som kommer med din test-länk och genomför möjliga övningsuppgifter. Testet inleds med det logiska testet Matrigma som tar 12 minuter att genomföra. Du har max en minut per uppgift och sen går testet automatiskt över till nästa uppgift. Efter genomförandet av Matrigma kommer du påbörja testet MAP. MAP har ingen tidsbegränsning, men genomförandet brukar ta ca 20 till 30 minuter. Testet är uppbyggt på 200 påståenden och vi rekommenderar att du svarar instinktivt och ärligt. Detta för att ge dig rätt förutsättningar och för att matchningen mellan dig och företaget ska bli så bra som möjlig. Vid fysiska hinder, som exempelvis nedsatt syn, vänligen hör av dig till ansvarig rekryteringskonsult.

Att tänka på inför teståterkoppling med rekryteringskonsult

När du genomfört MAP och Matrigma kommer du att ges möjlighet att ta del av och resonera kring ditt testresultat tillsammans med en rekryteringskonsult. I återkopplingen utgår vi från ditt testresultat och kommer även be om exempel på hur du agerar i olika arbetssituationer. Inför återkopplingen rekommenderar vi dig att reflektera och se över ditt testresultat. Känner du igen dig i resultatet eller är det något som sticker ut?

Sammanfattningsvis är testerna en del av den totala bedömningsprocessen samt ett verktyg för att fatta objektiva och välgrundade beslut. Vi är intresserade av vem du är och vill ge dig som kandidat bästa möjliga förutsättningar att prestera i din framtida roll. Vi hoppas att detta har gett dig en djupare förståelse för hur du kan förbereda dig inför nästa steg i din rekryteringsprocess. Stort lycka till!

Vilda Cygnaeus, Rekryteringskonsult
Agnes Hallén, Rekryteringskonsult

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Vi kontaktar gärna dig om du vill veta mer, fyll i formuläret så att vi kan nå dig. Vill du, kan också läsa mer om oss här.