En av de största utmaningarna i en lyckad rekrytering är att identifiera rätt kompetens och att rekrytera rätt person till tjänsten. Talent Acquisition (TA) är en process för att uppnå detta och innefattar olika områden såsom kartläggning, employer branding och rekrytering. För att vi fortsatt ska kunna erbjuda en så lyckad matchning mellan kund och kandidat som möjligt, har vi valt att satsa på en starkare TA-funktion. Caroline Björk, affärsområdeschef för Rekrytering berättar mer om TA:s framtid och varför vi på Prodiem verkligen tror på att en lyckad TA-funktion främjar rekryteringsprocessen.

Prodiems TA-funktion

Hos oss ansvarar TA-funktionen för kort- och långsiktig kandidatförsörjning till Prodiem och i förlängningen till våra kunder. I rekryteringsprocessen ansvarar TA för kartläggning och uppsökande av kandidater samt den initiala dialogen.

Vi har valt att satsa på en TA-funktion för att stärka kandidatinflödet både i själva rekryteringsprocessen och på längre sikt. Utöver den specifika rekryteringsprocessen bidrar också TA till en ökad varumärkeskännedom och kontinuerlig utökning av vårt kandidatnätverk. Detta är värdefullt då vi vill vara top of mind för våra kandidater när de funderar på att byta jobb.

Varför har en fungerande TA-funktion blivit så viktig i dagens rekryteringsbransch?

I en alltmer snabbrörlig marknad blir det kritiskt att arbeta effektivt och snabbt. Att då ha en funktion som arbetar fokuserat med kartläggning av kandidater för att säkra att vi når ut till så många kandidater som möjligt med rätt erfarenhet ger förutsättningar för en stabil rekryteringsprocess. Både i form av ett mer träffsäkert kandidatunderlag samt en snabbare och mer sammanhållen process.

TA-funktionens värde

TA gör det möjligt för våra rekryteringskonsulter att träffa fler kandidater samt ger dem mer tid att fokusera på andra kritiska delar i rekryteringsprocessen, som exempelvis personbedömning inklusive tester med mera. Då TA håller samman kartläggningen för flertalet av rekryteringsprocesserna så kan de också tipsa varandra om kandidater som av någon anledning inte är rätt för en roll men kan vara perfekt för en annan. Detta bidrar till att vi även lättare kan hitta en så bra match som möjligt mellan kandidat och kund.

Rekryteringsprocessen bli mer effektiv genom att de snabbt når ut brett till en större mängd kandidater. TA besitter också stor kunskap om kandidatmarknaden och kan bidra med inspel kring ersättningsnivåer, vad kandidater ser som nästa steg, preferenser kring branscher och vad kandidater ser som viktigt vad gäller företagskultur med mera.

TA-funktionens framtid

Identifiera kandidater med en inte alltid så given erfarenhet och bakgrund då vi i större utsträckning kommer att behöva rekrytera på potential. Att hålla sig à jour med vad kandidater värdesätter i båda sina yrken och vad gäller kultur på bolag kommer fortsätta vara en central del. Slutligen så händer det också mycket inom rekryteringsmarknaden vad gäller olika typer av AI-lösningar så vi ser även att det praktiska arbetssättet kommer att ändras framgent.

Caroline Björk , Affärsområdeschef Rekrytering intervjuad av TA-teamet Linnea Svensson, Jakob Altensten och Sofia Gleistedt

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.