Har ditt företag infört anställningsstopp? Har du fått en kandidat på rekommendation? Eller står du inför att erbjuda en medarbetare ett nästa steg i karriären? Anledningarna till att du inte kan eller behöver tillämpa en full rekryteringsprocess via ett rekryteringsföretag kan vara många.

Snabba lösningar

Inte minst i tider av kostnadsbesparingar kan de här ”snabba” lösningarna locka desto mer. Prodiems erfarenhet säger att det inte nödvändigtvis behöver bli en sämre lösning men det finns ett antal fällor att se upp med. Det finns alltid en risk att man i jakten på de här smidiga lösningarna blir mer överseende eller till och med ser genom fingrarna för kandidaters brister. Kanske tänker man till och med att det kan vara värt att chansa? Här vill vi dock höja ett varningens finger. Det finns som bekant få saker som är så kostsamma som en felrekrytering. En gyllene medelväg kan då vara Second Opinion!

Second Opinion

En extern bedömning via ett renommerat rekryteringsföretag erbjuder en stor fördel då det minskar risken för subjektivitet eller att du rekryterar på den berömda känslan. Vid en eventuell internrekrytering blir det också en extra trygghet att en extern partner säkerställt bedömningen, inte minst om det finns flera tänkbara kandidater för rollen. Du får en kartläggning av personlighet – styrkor och utvecklingsbara sidor samt logisk/analytisk förmåga som sätts i relation till vad ansvarsområdena och uppgifterna kräver.

På Prodiem är vi experter på att bedöma personlighet och förmåga, utifrån kvalitetssäkrade testverktyg. Rekryterar du dessutom inom våra specialistområden ekonomi, finans och HR så kan vi även stötta dig i att bedöma kompetensnivå, både med hjälp av vår erfarenhet och kunskap samt via etablerade kunskapstester.

Oavsett på vilket sätt du rekryterar – se till att den sker fördomsfritt samt att du inte bara får en smidig lösning utan också den hållbaraste och bästa!

Caroline Björk
Affärsområdeschef Rekrytering

Vill du få hjälp med en Second Opinion? Kontakta oss så hjälper vi dig!