Sällan är ordspråket att lägga alla ägg i samma korg att rekommendera, men i valet av konsult och rekryteringspartner är det i regel precis det du bör göra. Styrkan med att tillhandahålla både rekrytering och interimslösningar blir ofta uppenbar för oss som dagligen arbetar inom detta område.

Erfarenheten och den täta dialogen mellan våra affärsområden breddar avsevärt vårt sökfält. Den ger oss access till både rekryteringskandidater och interimskonsulter som utåt sett inte verkar tillgängliga utifrån sin nuvarande arbetssituation.

För en tid sedan fick vi ett interimsuppdrag gällande en Koncernredovisningschef till ett expansivt techbolag som står inför en eventuell börsintroduktion. Ett komplext uppdrag att lösa då kravprofilens utformning väsentligt begränsar antalet tillgängliga konsulter med rätt erfarenhet. Det visade sig dock att en av våra rekryteringskonsulter på Prodiem kände till en erfaren Koncernredovisningschef med börserfarenhet som nyligen hade sagt upp sig. Hen var nyfiken på konsultrollen och hade därtill sin arbetsgivares tillåtelse att lämna sin roll med kort varsel utan sedvanlig uppsägningstid.

Då vi utifrån både ett rekryterings- och konsultperspektiv kände såväl kunden som konsulten, kunde vi se att det skulle bli en bra matchning. Beslutet blev därmed enkelt både för vår kund och den nyblivna konsulten. Personen i fråga var utåt sett ingen uppenbar konsultprofil och hade troligen inte heller identifierats som en tillgänglig konsult av oss eller av andra men dialogen mellan våra affärsområden gjorde att vi kunde se en möjlighet som många andra konsultbolag sannolikt hade missat.

Motsvarande situation uppkommer också regelbundet när vi möter konsulter i vårt nätverk som önskar gå in på en fast anställning. Nyttan här blir att vår kund får en kandidat som vi tidigare haft uthyrd på olika uppdrag. Vår vetskap om konsultens tidigare prestationer genererar därmed en större trygghet i rekryteringsbeslutet.

Ovanstående visar på en av fördelarna med att lägga alla ägg hos samma rekryteringspartner. Se bara till att de har både rekrytering och interimslösningar i sin verksamhet.

Caroline Björk, affärsområdeschef Rekrytering
Per Wreding, affärsområdeschef Konsult

P.S. Att lägga alla ägg i en korg är sällan att rekommendera när det gäller aktiemarknaden. Skulle du däremot ha funderingar kring dina finansiella placeringar så har vi en av Sveriges ledande aktieanalytiker i vårt nätverk. D.S.

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.