Argumenten för att hyra in en konsult eller rekrytera en kandidat, är förmodligen lika många som det finns antalet företag. Att uppnå flexibilitet i arbetsstyrkan, parera en vakans eller för avlastning vid en tillfällig arbetstopp har alltid varit vanliga anledningar att använda sig av inhyrda konsulter. Likaså finns tydliga situationer där en rekrytering av en kandidat är ett bättre alternativ än en konsult, exempelvis när en permanent roll ska ersättas på grund av en uppsägning.

Inom vårt segment så råder det just nu högtryck inom rekrytering. Företag rekryterar för fullt men har för den sakens skull inte lagt locket på för konsultinhyrningar, då det ena inte behöver utesluta det andra. Snarare är det så att rekrytering av kandidater och inhyrning av konsulter kompletterar varandra.

Vad vi ser tydliga tecken på idag, är att konsulter i allt större utsträckning används för olika typer av projekt. Nedan är ett axplock av situationer vi får konsultförfrågningar på:

  • Företaget vill effektivisera och förbättra en process inom Finance. Det kan handla om att kartlägga och effektivisera bokslutsprocessen, den finansiella rapporteringen eller budgetprocessen. Företaget vill ofta ha in ett par nya ögon, för att göra en objektiv genomlysning av den aktuella processen. I vissa fall anser företaget att de har en person på avdelningen som är bäst lämpad för denna typ av projekt. Då kan man istället välja att ta in en konsult för att täcka upp personens ordinarie roll under tiden som hen lägger sin tid på projektet.
  • Företaget vill implementera en ny funktion och utforma en ny roll som ska leda funktionen. Det är svårt att veta vad man ska rekrytera för profil till en helt ny funktion och till en ny och icke etablerad roll. Då kan det vara mycket värdefullt att först låta en konsult kartlägga organisationens behov samt förväntningar på funktionen och rollen. Konsulten påbörjar implementering av den nya funktionen samt utformar rollens befattningsbeskrivning och kravprofil. Därefter sker rekrytering av den nya profilen, som driver konsultens arbete vidare och ser till att funktionen etableras.
  • Företaget vill kartlägga en specifik medarbetares arbetsuppgifter. Det kan vara så att chefen är fundersam över medarbetarens kapacitet, eller har av olika anledningar behov av att analysera arbetsbelastningen i sitt team. En konsult kan då kartlägga hur arbetsbelastningen ser ut, hur lång tid en arbetsuppgift tar för medarbetaren och hur lång tid en arbetsuppgift borde ta. I den här typen av situation så gäller det verkligen för konsulten att ”komma in rätt” gentemot medarbetaren så att inte denne ser konsulten som ett hot utan snarare en möjlighet.

Det finns bolag som har som strategi att en viss procent av personalstyrkan ska utgöras av konsulter, med det huvudsakliga syftet att uppnå flexibilitet i sin arbetsstyrka. Vid exempelvis en snabb upp- eller nedgång på marknaden kan man då snabbt justera personalkostnaden. Detta kan vara en anledning till att företaget väljer att ta in konsulter, men det är långt ifrån den vanligaste anledningen hos våra kunder på Prodiem som ni kan läsa om ovan.

Våra kunder vänder sig till oss för att hyra in en konsult som är specialiserad inom ekonomi, finans eller HR. De har behov av att upprätthålla en roll tills en permanent ersättare är på plats eller behöver hjälp med ett specifikt projekt.

Det blir förvisso dyrare att hyra in en konsult än att rekrytera en kandidat, men vissa situationer inger helt enkelt inte möjligheten till att rekrytera. Och sen är det de facto så, att för vissa situationer passar konsultupplägget så mycket bättre. Givetvis tas en mindre risk rent arbetsrättsligt, men främst kan en konsult i många avseenden vara en mer effektiv resurs som också verkligen kan bidra om företaget är öppet för förändring. Genom att växla mellan de båda alternativen kan företag såväl parera som optimera sin kompetensförsörjning för olika typer av situationer. Som vi förespråkar – mixa för att maxa!

Anna Abrahamsson
vd Prodiem

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.