I år har Prodiem 20-års jubileum! Det firas på bästa sätt genom att reflektera bakåt, vad har varit bidragande orsaker till att bolaget blivit så framgångsrikt och kunnat hålla alla dessa år? Katarina Strand är en av Viktoria Simmingskölds (grundare & ägare av Prodiem) allra första rekryteringar i det nystartade bolaget Prodiem år 2003.

Katarina blev i samma ögonblick som hon rekryterades, en kund och nu de senaste åren har hon sadlat om och blivit konsult, i skrivande stund dessutom på uppdrag via Prodiem. Vi frågade helt enkelt Katarina hur hon tycker att relationen med Prodiem har vårdats och utvecklats under dessa 20 år.

Katarina, du har en unik resa med Prodiem som sträckt sig under 20 år. Kan du berätta hur det startade och hur den utvecklats till idag?

Jag träffade Viktoria första gången när jag sökte en redovisningstjänst via en annons i början av 2000-talet. Viktoria skötte rekryteringen och jag hade turen att vara den som drog längsta strået. Då visste jag inte att det var en av de första rekryteringarna som Viktoria gjorde i det nystartade bolaget Prodiem. I samband med att jag rekryterades och vi senare behövde rekrytera nya medarbetare blev det naturligt att fortsätta samarbetet med Viktoria och Prodiem. Genom åren blev det åtskilliga rekryteringar och ett antal inhyrda konsulter via Prodiem. Viktoria och hennes medarbetare lärde känna vår organisation, våra behov och vår företagskultur.

Vad gjorde att du valde att samarbeta med oss som leverantör när du själv blev kund?

Prodiem har alltid levererat kandidater med rätt kompetens och med personligheter som passat i den organisation de ska arbeta i. Jag tror att de har en kombination av genuin kunskap om de yrkeskategorier man förmedlar kandidater till och en förmåga att lära känna sin kund väldigt väl. Jag upplever själv att större firmor som jobbar bredare inte levererar med samma höga kvalitet.

Prodiem har alltid haft ett gott anseende bland konsulter och de som blivit rekryterade genom dem. Jag uppskattar ett bolag som värnar om både kandidater och kunder och tror verkligen att man vinner på det i längden.

Nu befinner du dig i rollen som konsult på ett av våra uppdrag. Hur har dina tidigare erfarenheter som både kandidat och kund hjälpt dig i arbetet som konsult?

Ja, för ett par år sedan föddes tanken på att själv gå från en anställning till att erbjuda mina tjänster som konsult och då ringde jag Viktoria. Viktoria kände ju mig och mina kompetenser och gav värdefulla råd i min process till beslut. Sedan ett halvår har våra vägar mötts än en gång då jag nu arbetar på mitt andra konsultuppdrag via Prodiem.

Det är såklart en fördel att ha erfarenhet av alla sidor eftersom man får alla perspektiv. Jag tror att jag kan göra ett bättre jobb som konsult eftersom jag förstår de utmaningar som kunden har och vad som förväntas av mig.

Att vårda relationer verkar vara en central del av vår gemensamma resa. Kan du dela med dig av några specifika tankar där du tror att vårt fokus på relationer har gjort skillnad för dig. Vad är det som har gjort att vi har haft relation i 20 år?

Goda och långsiktiga relationer bygger trygghet och förtroende. I mitt fall har det sparat mycket tid att samarbeta med en byrå som förstår mina och bolagets behov och där man inte behöver starta på ruta ett vid varje rekrytering eller uppdrag. De känner bolaget väl och vet vad vi söker och på så sätt har vi alltid fått kandidater som alla uppfyller våra önskemål. Effektivt och med hög kvalitet.

Förutom Viktoria har flera medarbetare jobbat länge vilket såklart också underlättar. Att få arbeta med samma personer för nya uppdrag känns tryggt och effektivt.

Slutligen, vilka råd skulle du ge till andra när det gäller att bygga och vårda långsiktiga och hållbara relationer med kandidater, kunder och konsulter?

Under alla år i yrkeslivet har jag mött åtskilliga kompetenta, kloka och trevliga människor. Jag har försökt fortsätta hålla kontakten med så många jag kan även när våra vägar skiljts åt. Det är ovärderligt att ha ett kontaktnät med personer som man har en historia med och som kan stötta, vägleda och utmana när man behöver det. Detsamma gäller såklart samarbetspartners där vi kan arbeta tillsammans för att utveckla varandras verksamheter.

Ida Wilson, Marknadskoordinator

Vill du veta mer om oss på Prodiem?