Vi har många kvalificerade och engagerade konsulter.
En typisk Redovisningschef hos oss skulle vi beskriva såhär:

Redovisningschef, Fredrik 38 år

Fredrik är civilekonom och har arbetat som konsult sedan två år tillbaka.

Konsultuppdrag

Redovisningschef, byggföretag
Fredrik har ansvarat för månads-, kvartals- och årsbokslut samt rapportering till moderbolaget i Danmark. Har även arbetat mycket med att effektivisera rutiner och processer samt dokumentation. Stort fokus har även legat på att serva organisationen med den internredovisning som efterfrågas. Personalansvar för fyra personer. Superuser i Agresso.

Redovisningschef, fastighetsföretag
Fredrik var ytterst ansvarig gör redovisningsfunktionen som bestod av sju personer. Ansvarig för månads-, kvartals och årsbokslut. Han upprättade årsredovisningar, inkomst- och skattedeklarationer. Han effektiviserade även bokslutsprocessen genom att ta fram tydligare ansvarsfördelningar och mer frekventa avstämningar i bokslutstider.

Financial Controller, läkemedelsföretag
Fredriks huvudsakliga ansvar var att analysera det ekonomiska utfallet månadsvis samt rapportera till ledning och styrelse. Fredrik arbetade även mycket med budget och prognos. Han skapade även en ny rapporteringsstruktur för att rapportera det månatliga utfallet.

Anställningar

Redovisningschef, fastighetsföretag
Fredrik ansvarade för månads- och årsbokslut, rapportering, deklarationer och årsredovisningar. Han gjorde även en enklare konsolidering av ett 10-tal bolag. Fredrik var även delaktig i förvärv, utifrån ett redovisningstekniskt perspektiv. Personalansvar för tre personer. Ingick i bolagets ledningsgrupp och rapporterade direkt till VD.

Revisor, revisions- och konsultföretag BIG4
Fredrik arbetade som revisor under fem år och blev under denna tid auktoriserad. Han reviderade klienters räkenskaper och förvaltning. Granskning och utvärdering av klienters interna kontroller (SOX-granskning) samt rutiner. Konsultationer avseende upprättande av årsredovisningar samt deklarationer. Granskning av koncerner som upprättats enligt IFRS.

Sagt om Fredrik

”Konsulten har snabbt satt sig in i arbetsuppgifterna och är mycket effektiv. Mycket tekniskt kunnig inom redovisning och redovisningsregler.” 

”En mycket engagerad konsult som verkligen har tillfört ett mervärde. Han är dessutom mycket trevlig.”

”Det var grymt att han var så väl insatt i vårt affärssystem (Agresso). Han såg saker i systemet som inte vi hade upptäckt. Han var även mycket bra som ledare, vilket inte är så vanligt hos konsulter som även är bra på redovisning och system.”

 

Vem behöver ni?

Hör av dig till Maria eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Maria Gerle
Konsultansvarig
073-303 30 24