Vi har många kvalificerade och engagerade konsulter.
En typisk Konsernredovisningsekonom hos oss skulle vi beskriva så här:

Koncernredovisningsekonom, Ulrika 44 år

Ulrika är civilekonom och har arbetat som konsult sedan 5 år tillbaka.

Konsultuppdrag

Koncernredovisningsekonom med förvärvsfokus, fastighetsföretag
Ulrika ansvarade konsolideringen av ett 50-tal bolag och var kontaktperson till dotterbolagen i frågor kring redovisning och rapportering. Hon medverkade vid ett flertal bolagsförvärv och ansvarade vid dessa för att upprätta förvärvsanalyser. I tjänsten ingick också arbete med intern kontroll, såsom uppsättande av policies, interna kontroller, uppföljning och förbättringar av interna rutiner.

Koncernredovisnings-/systemkonsult, läkemedelsbolag
Projektansvarig för implementeringen av konsolideringssystemet Ocra. Uppdraget omfattade uppsättning, testkörning och avstämning av koncernen som utgörs av drygt 80 bolag. I uppdraget ingick också att bygga koncernens rapportpaket.

Koncernredovisningsansvarig, börsnoterat konsultbolag
Ulrika ansvarade för konsolidering av månads-, kvartals- och årsbokslut för koncernen. Koncernen består av ca 30 helägda dotterföretag verksamma främst i Europa. Ansvarig även för cash management och treasuryfrågor samt övergripande skattefrågor för koncernen. Sakkunnig gentemot dotterföretagen i frågor rörande IFRS, redovisning samt rapportering. Delaktig i den externa rapporteringen. 

Anställningar

Koncernredovisningschef, börsnoterad teknikhandelskoncern
Ulrika ansvarade för konsolidering av koncernbokslut, sammanställning av rapporter till styrelse samt legal extern rapportering enligt IFRS. Skötte kontakten med dotterbolagen, lokaliserade i Europa och Asien, samt deltog i implementering av nya bolag i koncernen. Personalansvar för två medarbetare.

Koncernredovisningsansvarig, börsnoterat industribolag
Sammanställning och konsolidering av månads-, kvartals- och årsbokslut för koncernen samt den externa rapporteringen. Koncernen bestod av ca 20 helägda dotterbolag verksamma främst i Europa. Arbetar även mycket med likviditets- och valutafrågor både internt och gentemot banken. Rapportering skedde i enlighet med IFRS.

Revisor, revisions- och konsultföretag BIG4
Sedvanliga revisionsuppgifter med fokus på stora och börsnoterade bolag. Ulrika inriktade sig tidigt mot koncernredovisning. Hon granskade koncerner på allt mellan 20 och 300 dotterbolag och höll även interna kurser inom koncernredovisning och IFRS.

Sagt om Ulrika

”Ulrika satte sig snabbt in i de legala strukturerna och identifierade snabbt riskerna.”

”Hon var inte bara en konsult som kom in och höll ställningarna under ett år, utan hon hjälpte oss också att effektivisera rapporteringen på ett sätt som jag inte trodde var möjligt.” 

”Det var riktigt roligt att ha Ulrika i vårt team. Hon tillförde mycket, såväl kompetensmässigt som på det personliga planet.”

 

Vem behöver ni?

Hör av dig till Susanna eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Susanna Bergman
Konsultansvarig
070-860 22 76