Prodiem storsatsar på kompetensutveckling för konsulter.

Att kompetensutveckling är viktigt är de flesta överens om. Men var och hur sker den på bästa sätt? När något inte fungerar är till exempel utbildning en åtgärd som ligger nära till hands.

Men ett enskilt utbildningstillfälle räcker sällan.

Det är först när du tar tid i vardagen, reflekterar och applicerar det du lärt dig på din egen arbetssituation som utvecklingen sker. Och med handen på hjärtat är det inte alltid så lätt att hitta tid till det i vardagen.

Hur gör man då för att bli riktigt bra?

Det finns förstås ingen universallösning, men två faktorer som kan underlätta när vi vill lära oss något nytt är:

  • regelbundenhet och
  • att ta del av andras erfarenheter från liknande situationer.

Regelbundenhet

Små verksamhetsnära utvecklingsinsatser som sker regelbundet har god chans, både att bli av och att påverka ditt arbete i en positiv riktning.

Ta del av andras erfarenheter från liknande situationer

Att lyssna på andras reflektioner kring sin arbetssituation och sedan reflektera kring om du kan eller behöver göra något annorlunda i ditt arbete skapar goda förutsättningar för utveckling.

Expertskribenter tar plats i ProMag

Kompetensutveckling behöver alltså vara relaterad till de egna arbetsuppgifterna så att den nya kunskapen kan omsättas och tillämpas i praktiken. Och det är en fördel om det sker med regelbundenhet.

Vad innebär det för dig som ekonomikonsult?

Att du kan luta dig tillbaka och invänta första utgåvan av ProMag.

ProMag är en digital tidning från Prodiem – av proffs för proffs som vill framåt.

“Vi vill möjliggöra kompetensutveckling genom att erbjuda en kanal för erfarenhetsutbyte. Erfarna konsulter inom CFO-gebitet, controlling och redovisning är expertskribenterna som kommer att dela sina erfarenheter, reflektioner och klokskaper i tidningen. Det här är nytt och spännande för oss och vi hoppas det ger stort värde för alla våra konsulter.”, säger Anna Abrahamsson, vd på Prodiem, om satsningen.

ProMag publiceras 6 gånger per år.

Våra expertskribenter svarar: Vad kan läsaren förvänta sig av dina artiklar?

Jag tror läsarna kommer känna igen de utmaningar jag beskriver men hoppas de får ny energi av mitt sätt att lösa dem. /Carl-Johan Torssell, expertskribent CFO-gebitet

Läsarna kan förvänta sig att få insikter och perspektiv på hur digitaliseringen förändrar och kommer att fortsätta förändra controllerns roll både på kort och lång sikt. /Elias Awadis, expertskribent Controlling

Intressanta analyser av olika ekonomiämnen, samt lite värdefulla små tips för att förenkla ekonomivärldens vardag. /Annica Kämpe, expertskribent Redovisning

Läsarna kan förvänta sig artiklar om lönsamhet kopplat till kulturen på jobbet och varför det är så viktigt att arbeta med den. /Susann Nahlbom, expertskribent CFO-gebitet

Hur vi business controllers ser oss själva, hur marknaden ser oss och vilka utvecklingsområden man ser framåt i just vår profession. /Karin Lindström, expertskribent Controlling

Nya insikter och reflektioner över hur det är att vara eller jobba nära en controller. Reflektioner över värdeskapande saker som man eventuellt tar för givet. /Ronak Khaledi, expertskribent Controlling

Inspiration, mod och motivation till att starta eget företag, samt fördelarna med att arbeta som underkonsult idag. /Mira Myllyniemi, expertskribent Redovisning

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.