Emira Blomberg, 41 år, har lång erfarenhet från rekryteringsbranschen. Hennes karriär började med det berömda bananskalet – hon råkade befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Men efter att hon började sin tjänst så växte intresset för rekryteringsrollen och hon formade den efter sina egna förutsättningar. Idag arbetar hon som Senior Advisor på Assessio, ett bolag inom strategisk HR med digitala lösningar för rekrytering och utveckling, och delar här med sig av sina erfarenheter från branschen och hur man bäst hjälper organisationer att nå dess fulla potential.

Emira är Civilekonom och språkvetare i grunden och hon känner att hon definitivt har haft nytta av båda utbildningarna i sin roll som rekryteringskonsult och vidare genom sin karriär.

– Affärstänket i det att rekrytering trots allt är ett av de viktigaste affärsstrategiska beslut som ska fattas i ett bolag och gör direkt skillnad på sista raden. Att rekrytering faktiskt är en investering och ska behandlas som en sådan. Språkvetare är inte heller dumt att vara, därför att orden är ju våra verktyg i urvalssammanhang. Det spelar stor roll hur man formulerar en intervjufråga eller en kravprofil. Olika ord kommer med olika konnotationer och ibland kanske vi tror att vi har beskrivit en egenskap, fast vi i själva verket har formulerat oss så att det är ett beteendeuttryck vi har beskrivit.

Efter universitetet började Emira som rekryteringsassistent/researcher. Detta var innan Linkedin fanns på marknaden som verktyg, och hon började med att själv bygga upp det som idag kallas för Sourcing Skills. Hon avancerade snabbt inom bolaget och nyfikenheten ledde henne vidare. Efter en vända som internt kompetensförsörjningsstöd på ett stort försäkringsbolag och ett par år med att bygga upp ett rekryteringsföretag i en befintlig konsultorganisation landade hon på Assessio där hon är idag. Nu jobbar hon huvudsakligen inom området organisationsdesign och organisationsutveckling.

– Det är en utmaning för företag att få till en välfungerande medarbetarresa i dessa föränderliga tider. Att stötta ledningsgrupper och implementera metoder och verktyg och inte minst det datadrivna arbetssättet för att skapa en effektiv, hållbar och strategisk kompetensförsörjningsprocess är otroligt utmanande och kul.

Många studier visar på vilket värdetapp en felrekrytering innebär och som rekryteringskonsult hjälper man bolag med att sätta rätt person på rätt plats. Är det något som skapar värde för företag så är det att hitta rätt person till rätt plats.

– Det är ett enormt förtroende att ansvara för ett av de absolut viktigaste investeringsbeslut en chef gör. Sen är man ju också en representant för bolaget man rekryterar till, så det är ju också mycket Employer Branding i rollen.

Emira berättar att det finns många utmaningar i rekryteringsbranschen och menar att det gäller att vara modig och våga.

-Så här i efterhand när jag tänker på min karriär finns det ingenting jag skulle ändra på eller ha gjort annorlunda. Tidigt i min karriär kunde jag ibland acceptera omöjliga kravprofiler, för att jag inte riktigt kände att jag kunde säga emot, vilket gjorde att jag istället började presentera så kallade ”Wild Cards”, personer som inte riktigt nådde upp till hela långa listan av erfarenhetskrav, men som hade stor potential. Inte helt sällan var det den personen som sedan var den som fick jobbet.

Att lyckas som rekryteringskonsult tror Emira har mycket att göra med nyfikenhet, problemlösningsförmåga och självinsikt.

– Allt som innebär lärande tycker jag är roligt och allt som innebär förflyttning.

Tre tips vill jag gärna förmedla:

  • Se det som ett lärande att få komma backstage på många av Sveriges näringslivs viktigaste företag.
  • Se det som en del av uppdraget att förflytta personers mindset genom att med din expertis bidra med nya perspektiv. Finns inget bättre än när man lyckas tända den lilla lampan över rekryterande chefs huvud, eller bidra med självinsikt till en kandidat. Att hjälpa folk utvecklas.
  • Se till att hela tiden skruva, förbättra, förenkla och utveckla. Lyssna in marknaden och bygg konkurrenskraft.

– Jag är fortfarande efter alla dessa år fascinerad av rekryteringsbeslutet. Det är en så definitiv sak i en så föränderlig värld. Det kommer alltid vara ett visst mått av risktagande i beslutet. Oavsett detta måste rekryterande chef ändå fatta beslutet. Det kommer ju aldrig bli enkelt, rekrytering kommer alltid att vara komplext, och komplext är ju kul ändå.

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.