Jag är kanske inte en expert på hur man skapar en perfekt företagskultur. Men jag vet att det sällan är ett framgångsrecept att jämställa chefskap med att ”peka med hela handen”. Rollen som CFO är inget undantag.

I alla de 100-tals intervjuer jag har gjort, har jag nästan alltid ställt frågan: Vilken är den bästa chef du har haft, och varför? Svaren jag fått är ganska entydiga.  Nämligen att de chefer, CFO inget undantag, som vågar ge ansvar, är mottagliga för feedback och tillåter att det blir fel ibland är de som rankas högst. En del har upplevt motsatsen och framhåller då denne som sitt skräckexempel på dåligt ledarskap.

Att chefa är silver, att coacha är guld.

Jag hörde för en tid sedan en ny definition på CFO, Coach Financial Officer. En klok omskrivning som ger upphov till eftertanke. Coachande är förvisso ett urvattnat begrepp, men ordet till trots, högst relevant ur ett ledarskapsperspektiv. Som CFO har du en mycket strategisk och affärsnära roll. Din förmåga att fatta ekonomiskt kloka och strategiska beslut är central för företaget, men så länge du inte kan skapa engagemang hos dina medarbetare i besluten kommer din väg framåt att bli besvärlig. En uppdaterad version av CFO ’n idag är därför lika duktig på ledarskap som på ekonomi.

Medarbetare flyr dåliga chefer

I dag är rörligheten på arbetsmarknaden stor. Efterfrågan på kompetenta medarbetare är större än någonsin. Medarbetare som upplever att utvecklingsmöjligheter eller ledarskapet inte är i takt med tiden kommer därför inte att stanna längre än nödvändigt.Det råder inget tvivel om att du som CFO är högst ansvarig för företagets ekonomi. Dina finansiella kunskaper som CFO är och kommer alltid att vara viktiga, men ses allt oftare som en självklarhet, en ickefråga. De avgörande frågorna om du långsiktigt ska bli framgångsrik i din roll eller inte handlar snarare om huruvida du agerar som en Chief eller en Coach Financial Officer. I våra bedömningar blir därför din ledarskarskapsförmåga i relation till den aktuella rollen lika viktig som den finansiella kompetensen.

Fundera gärna några minuter på vem som varit din bästa chef och varför. Agerar du chief eller coach i ditt ledarskap?

Per Wreding
Affärsområdeschef Prodiem Executive

PS: Nu är det CFO som är Prodiem Executives specialisering, men jag är tämligen övertygad om att bokstaven C borde betyda något annat än Chief även när det kommer till CEO, CIO, CMO, CTO, CPO, CDO m.fl. Vill du få fler tips på hur man blir en bra chef har tidningen Chef skrivit ned några tips här.

 

Vill du veta mer om Prodiem Executive?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.