Ska din Business Controller gå på föräldraledighet eller har din Ekonomichef sagt upp sig? Är ni mitt uppe i en förändringsprocess och akut behöver en tillfällig förstärkning? Behoven kan komma plötsligt och då är ofta en interimskonsult den bästa lösningen. Är man då inte van att hyra in konsulter, är det lätt att gå vilse i djungeln av konsultbolag och det kan även vara svårt att ge konsulten rätt förutsättningar. Här kommer några tips för att du som beställare ska kunna säkerställa att du har gjort det du kan, för en framgångsrik interimslösning.

1. Ha upparbetade kontakter

Ofta vill man ha in någon fort och då är det bra att redan ha upparbetade kontakter som känner till ditt företag och de utmaningar som din organisation står inför. Lär känna ett konsultbolag som förstår dina behov och er företagskultur. Då kommer matchningen bli mer träffsäker och det går snabbare att få någon på plats.

2. Ge mycket information och kommunicera ofta

Desto mer information konsultbolaget har desto bättre blir matchningen. Att se till att ett uppdrag bemannas med rätt konsulter kräver nästan lika mycket jobb som vid en rekrytering. Diskutera gärna på ett uppstartsmöte vilka kvalifikationer och personliga egenskaper som kommer att krävas av konsulten. Det är bra att ha en utförlig arbetsbeskrivning i botten. När väl konsulten är på plats, är det av stort värde att göra löpande avstämningar med både konsulten och konsultchefen, för att säkerställa att allt går enligt plan.

3. Skaffa en aktiv och påläst motpart

Det är viktigt att välja ett konsultbolag som känns seriöst och även kan agera som en aktiv motpart. Ett bra konsultbolag håller sig informerad om din verksamhet, har regelbunden kontakt och kommer med egna förslag. Säkerställ att du får en kontakt som förstår ditt specifika behov och kan skicka relevanta konsultprofiler så slipper du säkerställa kompetens. Konsultbolaget bör alltid kunna presentera konsulten på ett bra sätt och motivera varför just denna skulle kunna passa på uppdraget. Kontrollera även att bolaget genomfört noggranna intervjuer och tar referenser på konsulten. Säkerställ även att konsultbolag behandlar sina konsulter på ett schysst sätt med kontinuerliga återkoppling när de befinner sig i en process. Ett oseriöst konsultbolag som inte återkopplar till sina konsulter kan på detta sätt även skada ditt företags varumärke, i samband med att de letar konsulter till dig.

4. Erfarenhet av branschen eller inte – vad är rätt för er?

Om man står inför ett specifikt projekt kan man antingen tänka att man frisätter en anställd till projektet som har kunskap om verksamheten och er bransch. Alternativt så tar man in en konsult med nya ögon och som dessutom har erfarenhet av liknande projekt fast i andra branscher. Detta kan tillföra ett mervärde då konsulten inte är präglad av hur det är eller alltid har varit, i det specifika företaget eller i branschen.

5. Gör en bra introduktion och spara tid i längden

Det är bra att förbereda innan konsultens start så att allt det praktiska är klart, såsom behörighet, dator, arbetsplats m.m. Ta er tid att ge en bra introduktion av företaget och arbetsuppgifterna. Var även tydlig med vilka mål och förväntningar ni har på konsulten. En bra introduktion gör att man spar tid i längden! Låt gärna konsulten vara med på interna möten om det är relevant för arbetsuppgifterna. Det kan vara bra att inkludera konsulten i både arbetsrelaterade och sociala sammanhang.

6. Dokumentera för framtiden

Om du väljer att anlita en konsult för att täcka ett återkommande behov eller en vakans är behovet av dokumentation extra stort, så var extra tydlig gentemot konsulten att du förväntar dig att han eller hon dokumenterar processer och rutiner, gör checklistor etc. Som kund får du då en trygghet i vad konsulten har gjort, men framförallt blir det lättare för någon att ta vid när konsulten slutar.

 

Vill du veta mer om Prodiems konsultlösningar?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.