Befinner ni er i en situation där det inte är möjligt att nyanställa, men är ändå i behov av personal inom något område? Det kan gå att strukturera om och tänka nytt med den personal ni redan har och det kan bli en fantastisk start på något helt nytt för både företaget och en ny karriär för befintlig personal.

Inom områden som ekonomi, finans och HR kan det finnas stor variation mellan utbildningsnivåer och erfarenheter, men det finns också stor sannolikhet att du har en person i ditt nuvarande team som faktiskt kan bli en riktigt bra tillgång på en annan post. Det är vanligt med internrekryteringar och oftast vinner båda parter på den utvecklingen om man kan undvika fallgroparna. Vi har listat några erfarenheter som kan hjälpa för att lyckas med internrekrytering.

Ta reda på vilken kompetens du har inhouse.

Det vanligaste är att företag själva sköter en internrekrytering då man tycker att man har bra koll på varandra, men det kan ändå finnas svårigheter att veta om det kommer att bli rätt. Ett lyckosamt beteende i en roll är inte givet att bli lyckosamt i en annan. Kräver den nya rollen en annan nivå av logisk/analytisk förmåga? Har personen kompetensen, utvecklingsmöjlighet och förmågan att sköta den nya tjänsten tillräcklig bra redan nu eller inom en snar framtid? Blir personen en tillgång för företaget på det sätt som är tänkt? Var också säker på att personen inte är överkvalificerad och kommer att tröttna snabbt på sin nya tjänst. Dessa parametrar är viktiga att ta i beaktande innan man tar beslut om intern förflyttning.

Är du fördomsfri och objektiv i din bedömning?

Det kan kännas tryggt att internrekrytera, det går fortare och det kan bli billigare än att göra det från början till slut på ”klassiskt vis” där alla kandidater är utomstående, om det blir rätt. En negativ aspekt när man redan vet vem kandidaten är och har på förhand en bestämd uppfattning om personen. Alla har både bra och mindre bra sidor och det är rent instinktivt så att man oftare hakar upp sig på de mindre bra egenskaperna. Att ta hjälp med en Second Opinion gör att man direkt får en oberoende objektiv och fördomsfri rekrytering.

En hållbar flytt för båda parter?

Minns du vad som stod i din medarbetares CV? Det kan vara bra att fräscha upp minnet och se möjligheterna som kan gömma sig i en persons tidigare erfarenheter. När vi tillsatt en person på en viss tjänst glömmer vi snabbt bort detaljerna som kan bli guldkornen att använda sig av vid tillfällen som dessa.

Har du bestämt dig för att rekrytera internt så kan du fortfarande ta extern hjälp i form av en Second Opinion, en extra hand som hjälper dig att avgöra hur lyckosam en internrekrytering kommer att bli. Du får en kartläggning av personlighet – styrkor och utvecklingsbara sidor samt logisk/analytisk förmåga som sätts i relation till vad de nya ansvarsområdena och uppgifterna kräver.

På Prodiem är vi experter på att bedöma personlighet och förmåga, utifrån kvalitetssäkrade testverktyg. Rekryterar du dessutom inom våra specialistområden ekonomi, finans och HR så kan vi även stötta dig i att bedöma kompetensnivå. Så, se till att även din interna rekrytering sker på ett lika fördomsfritt sätt som dina externa och säkerställ att du inte bara får en smidig lösning utan också den hållbaraste och bästa!

Vill du veta mer om Prodiems tjänst Second Opinion och hur processen går till?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.