2023 har utmärkt sig på många sätt. Det är inte bara vi som navigerat genom den rådande ekonomiska osäkerheten. Alla företag har märkt av konjunkturen mer eller mindre, och vi har också utifrån vår verksamhet märkt av att det är lite ”ryckigare” på marknaden.  Det händer oftare att man med snabba beslut bestämmer sig för att dra in en rekrytering eller konsult. Det som gäller idag behöver inte vara aktuellt i morgon vilket gör att det blir en ganska orolig marknad överlag. Vi märker att man ofta väljer trygghet framför snabba byten av jobb. Hållbarhet är ett nytt inslag som växer och vi ser en fortsatt ljus framtid för kompetenta konsulter.   

Här är 5 trender som vi ser på rekryterings- och konsultmarknaden inom ekonomi- och finansområdet

1.Kandidaterna är lite mer försiktiga med att byta jobb

Med det ekonomiska läget kommer också en osäkerhet på marknaden. Även om företag behöver rekrytera så är det inte alltid säkert att en kandidat vågar byta arbete. Man väljer helt enkelt det trygga, starka varumärket framför ett mer okänt. För några år sedan var startups mer intressanta för kandidater än vad de är på dagens arbetsmarknad där vi ser en tendens till att stabila och större bolag har lättare att attrahera kandidater. Vi märker också att provanställning som många företag har som standard oftare inte accepteras av kandidater utan de har som krav att gå in direkt på en tillsvidareanställning.  

2. Mer efterfrågan på legala redovisningsroller än exempelvis roller inom Business Control 

Under andra delen av 2023 såg vi att efterfrågan på redovisningsroller fortfarande var hög men att efterfrågan på klassiska Business Controller roller var lägre. Vi tror att detta beror på det ekonomiska läget, de legala rollerna kan man som företag verkligen inte göra avkall på.  

3. Hållbarhetsroller inom finance 

2023 fortsatte efterfrågan av kompetens inom hållbarhet. Den gröna omställningen ställer nya kompetenskrav på ekonomiavdelningarna på större bolag. Med nya lagkrav och ökad medvetenhet om miljö och socialt ansvarstagande växer efterfrågan på kompetenta kandidater inom området. Detta har även satt en ökad press på rekryteringsbranschen att hitta kompetensen. 

4. Är man inte nöjd – då byter man arbetsgivare

Även om vi ser att man är lite mer försiktig med att byta jobb så ser vi att kandidaterna ändå är öppna för att byta jobb och lyssna in nya möjligheter. Man är helt enkelt inte kvar lika länge på en arbetsplats som tidigare om man inte trivs till 100%. Idag är det inte bara arbetsuppgifterna som ska stämma överens utan man tar hänsyn till andra saker såsom kollegor, trivsel, kul på jobbet, möjlighet till ett flexibelt upplägg med hybridkontor, hållbarhetsaspekter med mera. Är man inte helt nöjd där man är så söker man sig vidare.  

5. Viktigare för konsulter att visa förmåga att sälja sin kompetens och personlighet

Det har blivit en hårdare konkurrens på konsulter. Fler startar egna bolag och börjar arbeta som konsult. Vi ser också att det krävs mycket mer av den enskilda konsulten idag än för fem år sedan.  Tidigare så räckte det med ett riktigt bra CV, men idag så kräver kunden mer gällande personligheten hos konsulten, det ställs högre krav från kund redan vid ett första möte. Konsulten behöver kunna presentera sig själv på ett relevant och intressant sätt och visa egenskaper såsom driv, nyfikenhet och social kompetens. 

Jag tror att ovan punkter fortsatt kommer att prägla även 2024. Många företag har det lite tuffare och det är mycket kostnadsbesparingar. Vi ser också ett ökat behov av specialistkompetens inom ekonomiområdet. Man efterfrågar en bra närmsta chef, ett företag med sunda värderingar, hybridlösning och trevliga kollegor. Man väljer aktivt sin arbetsgivare och vill känna en samhörighet.  

Slutligen måste vi som rekryterings- och konsultföretag agera än mer konsultativt mot våra kunder, kandidater och konsulter. Vi måste kunna ge råd och stöd, rekommendera och avrekommendera, vi måste ha kunskap om arbetsmarknaden och framförallt en vilja att hela tiden förbättras. 

Viktoria Simmingsköld
Försäljnings- och Marknadschef, Grundare

 

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.