Det bästa med att vara konsult är den ständiga förändringen av arbetsuppgifter och att arbetet aldrig blir långtråkigt. Man får träffa nya företag och nya människor hela tiden vilket är väldigt inspirerande och utmanande. Man kan även påverka sin egen arbetstid på helt annat sätt än som anställd vilket ger en känsla av frihet.

Jag tycker det är viktigt med kompetensutveckling både för egen del men det är också viktigt att hålla sig a jour för att känna sig trygg i att man levererar gentemot kund. Det är också nödvändigt med utveckling om man vill kunna ta mer avancerade uppdrag. Givetvis kan man söka utveckling på flera håll men jag upplever att jag ständigt utvecklas genom mina uppdrag.

Det är enkelt att vårda sina kontakter i dagens digitala värld. Jag försöker hålla min Linkedin profil uppdaterad kring min arbetsstatus så andra kan se om jag är ledig eller på uppdrag.

Jag vill ha en samarbetspartner som jag känner förtroende för. Ett långsiktigt samarbete är positivt för alla parter då det är viktigt att kunna göra en bra matchning mellan konsult och kund. För mig som bor i Stockholm tycker jag även att det är viktigt att företaget har kunder som ligger centralt.

När det gäller arbetsmarknaden på konsultsidan ser jag positivt på framtiden vad gäller redovisningsuppdrag. Alla företag behöver någon som sköter bokföringen så det är inte en kostnad som företagen kan spara in på. 

Det bästa med att vara konsult är friheten att välja och att kunna uppleva och ta del av många företag utan att upplevas som en "hoppjerka". För mig som gärna jobbar deltid eller vill ha ett par veckors ledigt mellan uppdrag passar det väldigt bra eftersom det är svårt att hitta fasta deltidsjobb inom controlling.

Jag får kompetensutveckling naturligt i mina uppdrag där jag får lära mig mycket och ta del av hur företag jobbar. Har jag tid kan jag ta en kurs via mitt eget företag under eller mellan mina uppdrag.

Jag vårdar mina kontakter med Linkedin för att hålla koll och luncher/träffar med de närmaste.

När jag väljer samarbetspartner är det viktigaste en god dialog och förståelse och att det ska bli långsiktigt bra för både mig och kunden med rätt förväntningar. Känns bättre att ha färre samarbetspartners där man lär känna varandra bättre.

När det gäller arbetsmarknaden på konsultsidan uppfattar jag det som att det är en trend nu att fler och fler väljer att vara konsulter! Ute på uppdrag möter jag många nyfikna som är intresserade av hur det fungerar. På kundsidan verkar det finnas gott om uppdrag.

Det bästa med att vara konsult är att det är mycket lärorikt att pröva olika arbetsplatser och branscher. Jag kan som konsult hålla viss distans, lättare vara opartisk i olika sammanhang och även vara bollplank till uppdragsgivaren eller kollegor utan att de behöver känna sig "hotade".

Kompetensutveckling är en viktig del och eftersom man byter arbetsplatser och branscher får man en naturlig kompetensutveckling. Dock viktigt att man som konsult tar eget ansvar för sin utveckling.

Jag vårdar mina kontakter med ödmjukhet och professionalism.

Det viktigast för mig när jag väljer samarbetspartner är att de är förtroendeingivande, har kunskap om mig som konsult och professionellt bemötande.

Jag tror arbetsmarknaden på konsultsidan kommer vara fortsatt god – företag inser att det är värt att ta in konsulter under kortare perioder som tex vid tjänstledighet eller föräldraledighet.