Varför välja ett konsultuppdrag framför ett annat
Varför välja ett uppdrag framför ett annat?

Marknaden för ekonomikonsulter är mycket dynamisk och snabbrörlig. Samtidigt har coronapandemin tillsammans med digitaliseringen lett till en ökning av antalet konsultuppdrag. Det har varit, och är, en stor efterfrågan på ekonomer – särskilt i Stockholmsområdet. Det finns många olika uppdrag att välja mellan. Vissa konsultuppdrag är långa, medan andra är kortare. Vissa uppdrag kräver stora team, medan andra innebär helt självständigt arbete.

Vad är det då som gör att man väljer ett uppdrag framför ett annat? 

I denna artikel vill jag lyfta olika faktorer som kan påverka valet av uppdrag. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig och andra att ta ett snabbare beslut när du står och väger mellan olika uppdrag. För det är oftast just snabba beslut som gäller när de potentiella uppdragsgivarna skyndsamt behöver fylla en vakant roll.

Jag passade på att fråga min tidigare konsultkollega Anders Frejdh, civilekonom, om vad han tycker är viktigt inför valet av ett konsultuppdrag. Hans fokus ligger på uppdragets längd, människorna man ska arbeta med samt företagets vision/värderingar. Typ av roll och arvode är också viktigt, men inte avgörande vid valet av uppdrag.

Här är några exempel på aspekter att ta i beaktning vid valet av ett uppdrag:

Uppdragets längd och omfattning - Vad passar dig bäst i din situation just nu? Längden på ett uppdrag kan variera från några månader till dryga året. Dagen för avslut kan vara spikad på förhand eller lite mer flytande, t.ex vid ett föräldravikariat. Även om slutdatumet är bestämt blir det ofta en förfrågan om förlängning. Är det något du kan och vill? Efter covid har också efterfrågan på deltidsekonomer ökat och med det möjligheten att jobba med flera uppdragsgivare och större variation (eller att spendera mer tid på annat).

Arbetsuppgifter - Vad förväntas av dig som ekonomikonsult? Hur erfaren du är inom ett område påverkar hur lång tid du kan behöva för att slutföra uppdraget. Är det tuffa bokslutsdeadlines? Ett ekonomisystem som du redan kan, eller behöver lära dig? Fundera på hur arbetsuppgifterna och kraven de ställer passar in med din övriga livssituation.

Företagskultur / team av ekonomer - Hur ser ekonomifunktionen ut på bolaget? Vilka personer arbetar där och hur ser samarbetet ut? Vad är din roll i teamet och vem rapporterar du till?

Fakturering / Timpris - Hur viktigt är timpriset? Det kan ibland skilja sig mycket åt mellan uppdrag, uppemot ett par hundra kronor. Är du en auktoriserad redovisningskonsult, bör timpriset vara högre. Ersättningen kan vara mer eller mindre viktig, beroende på den individuella livssituationen.

Negativ inverkan – Vilka saker tänker du absolut inte tumma på? Det som främst får min konsultkollega Anders negativt inställd till ett uppdrag är dåligt ledarskap och otydlighet kring vilka arbetsuppgifter som gäller. Är du på det klara med dina "no-gos" så kan det också underlätta beslutsfattandet.

Som ovan nämnt finns många olika aspekter ta hänsyn till runt ett uppdrag. Alla uppdrag är unika på sitt eget sätt. Det ultimata avgörandet fäller ofta magkänslan. Vad säger din inre röst om vad som känns mest rätt för dig? Jag brukar säga att redan vid första intervjun känner man rätt så snabbt om man vill eller inte vill arbeta för det aktuella bolaget.

Ett lyckat konsultuppdrag handlar nästan alltid om bra matchning i både kunskap och personlighet.

 

Expertskribent Prodiem

/Mira Myllyniemi, Civilekonom

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter